Foto: Wikipediaanvändare "Kvant"

Annefors kapell

Källa: Kapellen i Bollnäs församling - Bengt Ingmar Kilström

Orgeln i Annefors kapelle byggdes strax före 1800 av orgelmakaren Pehr Strand d ä i Stockholm och var ursprungligen avsedd för hospitalkyrkan i Gävle.
Orgelfasaden är förgylld och målad. I centrum ses en sol med triangel som är en symbol för Den heliga Treenigheten. 

Foto: Carina Falk Norgren

Till vänster om predikstolen har Erik Stenholm (1901-1976) utfört en monumental målning, föreställande S:t Staffan, Hälsinglands apostel.

Predikstolen är placerad bakom och över altaret. Den typen av placering förbjöds genom en kunglig förordning 1836, men i ett litet bruksamhälle som Annefors var det visst inte så noga att följa sådana föreskrifter.

Uppfördes 1857 och ersatte då en bönsal på vinden i bruksinspektorens byggnad, vilken använts sedan bruket anlades 1775. Kapellpredikanten flyttades 1881 till Katrineberg och sedan Staffanskyrkan byggts i Gruvberget betjänade komministern där alla tre kapellen på finnskogen.