Några präster i Segersta

Sidan är under uppbyggnad ...

Elsa och Erik Forsell

Avfotograferat äldre foto Foto: Carina Falk Norgren

Erik Forsell kom till Segersta och dess komministertjänst 1932. Han skulle stanna i åtta år - till 1940. 1934 började Segersta hembygdsförening sin verksamhet och Erik Forsell ingick från början i deras styrelse. Han fanns också i styrelsen för den Församlingsstiftelse som förverkligade planerna på församlingshuset.
Intresset för den socken han kommit till var inte att ta miste på. Han renskrev tex på maskin, alla gamla kyrkböcker. Med sin ljusa förkunnelse och sin musikalitet satte han djupa spår i församlingens andliga och kulturella liv.
Tacksamhet till Gud, alla goda gåvors givare, var grundtonen i hans predikningar. Hans musikinstrument var fiolen och makan Elsa var skicklig ackompanjatör vid pianot. 1940 tillträdde Erik Forsell kyrkoherdetjänsten i Mo församling och 1959 i Västerlövsta. Han pensionerades 1968 och bosatte sig med sin maka i Uppsala. Som pensionär företog han flera besök i Segersta, i samband med konfirmationsjubileér mm.
Erik Forsell föddes 6 oktober 1902 och avled 7 april1980.

Vidar Ström

Avfotograferat äldre foto Foto: Carina Falk Norgren

Vidar Ström föddes 2 augusti 1907 och blev komminister i Segersta 1940. Han var smålänning till börden och efter studier i bl a Uppsala innehade han prästtjänst i Tierp, Enköping och Hedesunda innan han kom till Segersta.
Vidar Ström var en kyrkans trubadur och därtill konstnär. I ord och ton förmedlade han på ett omedelbart och i bästa mening enkelt sätt evangelium till segerstaborna.
Sedan Ström lämnat Segersta blev han känd och älskad över hela vårt land genom radion och de andaktsstunder under vilka han talade, spelade och sjöng.
I många segerstahem hänger målningar med segerstamotiv av Ströms hand. Han kunde som ingen annan före honom fånga bygdens karakteristiska linjer och färgstämningar.
Efter elva års tjänst i Segersta flyttade familjen Ström till Gävle och Staffans församling. Där verkade Vidar till 1955 då han blev kyrkoherde i Ballingsta, Uppland. Efter slutad prästtjänst bosatte sig makarna i Gävle
där Vidar Ström avled 20 december 1975.