Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon:+46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Undersviks kyrka

En stenkyrka som utgörs av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning.

Undersviks kyrka
Den nuvarande stenkyrkan i Undersvik uppfördes 1788-89. Den ersatte då en äldre medeltidskyrka, som finns kvar som ruin, belägen vid kyrkogården ner mot Ljusnan. Strax norr om kyrkan står en praktfull klockstapel byggd 1759 av Pehr Jonsson, Rångsta och flyttad från gamla kyrkplatsen 1889-90. Kyrkan består av rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i öster. Ingångar i västgaveln samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkans exteriör är tämligen oförändrad från byggnadstiden. Murarna är vitputsade och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Den södra långsidans mittaxel betonas av rusticerade lisener samt den lågt slagna portalens stickbågsvalv med ovanförställt halvfönster. Såväl långhus som sakristia täcks av valmade sadeltak. Det ljusa kyrkorummets trätunnvalv vilar på kopplade pilastrar och gördelbågar. Den fasta inredningen har förnyats i flera etapper, däribland förvärvades altartavla och predikstol vid 1800-talets mitt.