Foto: Carina Falk Norgren

Lottefors kapell

Kyrksalen i Lottefors kapell är inrymd i övervåningen av herrgårdsbyggnad som flyttades från Lottefors bruk till nuvarande plats år 1931. Samma år på första söndagen i Advent invigdes kapellet av domprost Gustaf Lizell - ärkebiskop Nathan Söderblom hade avlidit ett halvår tidigare.

Altaret pryds av ett krucifix som skänktes av familjen Wallman, till minne av f kyrkoherden i Bollnäs, kontraktsprosten och teol dr Johan Söderlind, och kyrkoherden i Hille Bengt Wallman. Wallman var gift med prosten Söderlinds äldsta dotter.
Krucifixet avtecknar sig mot den altarskåpsliknande vägg, som ursprungligen var den enda altarprydnaden, målat i blått och med gyllene stjärnor. Dörrarna kring altaret finns där för att kunna skärma av altaret om salen används till annat än gudstjänst. Predikstolen som är cylindrisk står till vänster om altaret.

Foto: Carina Falk Norgren

Ljusbärare på insidan av fönstren i kyrksalen.
Utsiken är hänförande!

Klockstapeln uppfördes 1949 med ekonomiskt bidrag från Bollnäs församling. Kyrklockan tillkom genom en privat donation. Det var makarna Anna och Edvin Persson som för ändamålet skänkte 10.000 kr. Beloppet hade utfallit på deras dotter Märtas livförsäkring, hon hade nyss avlidit och hennes minne kunde på detta sätt leva vidare.

Källa Kapellen i Bollnäs församling av Bengt Ingmar Kilström