Prostvisitation 2017, Hanebo kyrka
Foto: Torgil Lyreskog

Kontraktsprostens visitation gav pastoratet gott betyg

Under tre dagar har Bollnäs pastorat visiterats av kontraktsprost Lars Nilsson.

Visitationen, som utfördes på uppdrag av Uppsala stifts biskop Ragnar Persenius, avslutades med en mässa i Hanebo kyrka söndag 19 mars.

Under veckan har kontraktsprosten mött medarbetare och förtroendevalda i pastoratet. Han har tittat på ekonomi och byggnader och skaffat sig en bild av hela verksamheten.

Lars Nilsson, kontraktsprost
Lars Nilsson, kontraktsprost. Foto: Kristian Westin

I sitt visitationstal framhöll Lars Nilsson att han har stort förtroende för pastoratets nya ledning, med kyrkoherde Ingrid Natander och församlingsherdarna Evelyn Billborn, Daniel Andrén och Lars Sahlin.

Lars Nilsson lovordade också det goda skicket som pastoratets kyrkor och byggnader befinner sig i, samtidigt som han bad pastoratet att se över flera av de små kapellen där verksamheten är liten och underhållskostnaderna höga.

Det här var första gången som Bollnäs pastorat visiterades som enhet. Nästa gång, om fyra år, kommer pastoratet att visiteras av biskopen.

Läs Lars Nilssons visitationstal från Hanebo kyrka här.