Foto: Västerby hembygdsby

Västerby

hembygdsbyn i Rengsjö

Här på tunet i Västerby firas gökotta på Kristi himmelsfärdsdag och på midsommardagen firas gudstjänst. Vid båda tillfällena brukar Rengsjö kyrkokör vara med och sjunga.

Foto: Västerby hembygdsby