Foto: Carina Falk Norgren

S:t Lars kapell

Del av kyrkokården vid S:t Lats kapell
Foto: Ulf Schöning

S:t Lars kapell och S:t Lars krematorium ligger på Edsbyvägen 64, 82130 Bollnäs.
Tel. 0278-161 60 eller 0278-279 75.

Kapellet är centralt beläget i ett stort begravningsområde. Kapellet är ritat av arkitekt Rudolf Holmgren, Stockholm och är ett tvåvåningshus i betong och tegel och är byggt 1960.

Ovanför stora ingången till kapellet finns en stiliserad ängel, tillverkad i rostfritt stål ochformgivet av konstnären Torolf Engström (1909-1987).

Kalla: Kapellen i Bollnäs församling - Bengt Ingmar Kilström

Altaret i S:t Lars kapell Foto: Carina Falk Norgren

S:t Lars kapell är i första hand ett kapell som används vid begravningar.
Här hålls förutom begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning även borgerliga begravningar och begravningar för andra trossamfund än Svenska kyrkan.
Kapellet har fått sitt namn efter Bollnäs kyrkas skyddshelgon, S:t Lars (S:t Laurentius).

Bårtäcke i S:t Lars kapell Foto: Carina Falk Norgren

2011 inköptes ytterligare ett bårtäcke. Det är i vävtekniken slarvtjäll, tillverkat av Gerd Lindqvist och formgivet av kyrkoherde Lena Wängmark.

Foto: Carina Falk Norgren

Korset som står på altaret är formgivet och tillverkat av guldsmed Olle Pettersson, Bollnäs. Materialen han använde var silver och slaggstenar från Hällbo.

På kapellets östra vägg återfinns en relief i terrakotta med inläggningar av färgat glas. Konstverket föreställer S:t Laurentius, det latinska namnet för Lars. Det är ett verk av konstnären Siri Rathsman (1895-1974) och har donerats av docent Sten Wallensten till minne av dennes föräldrar.
S:t Laurentius bär traditionesenligt ett halster som attribut, han led martyrdöden i Rom den 10 augusti år 258.

Foto: Carina Falk Norgren
Visningsrummet S:t Lars kapell
Visningsrummet i S:t Lars kapell Foto: Carina Falk Norgren

I nedervåningen, källarplanet, finns ett krematorium och andra lokaler för förvaring av kistor och visning, även kallat bisättningslokal. Krematoriet är det enda som finns i hela Hälsingland. S:t Lars kapell och krematoriet renoverades 2005. De strängare kraven på rökgasrening gjorde att man installerade en ny datorstyrd ugn och en ny gasreningsanläggning.

Kalla de döda från nära och fjärran Ring dem som sova till vila i Herren Bjud dem som lyssna till eviga friden Målet för människans levnad i tiden.

prosten Arne Nystad

Klockstapeln nära stora ingången är ritad av Rudolf Holmgren, Stockholm, samme arkitekt som ritat kapellet, men uppförd först 1969. Den är byggd i betong och har en kyrkklocka, gjuten av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Klockan bär en inskription med följande vers författad av prosten Arne Nystad.

Klockstapeln vid S:t Lars kapell
Klockstapeln vid S:t Lars kapell Foto: Carina Falk Norgren