Foto: Carina Falk Norgren

Kyrkor, kapell & övriga lokaler

i Bollnäs och Rengsjö församlingar. En presentation av kyrkor, kapell och övriga lokaler i Bollnäs och Rengsjö församlingar.

Bollnäs församlingshem

Bollnäs församlingshem

Bollnäs församlingshem är öppet året runt för konferenser och beställningar av olika slag. Lokaler i skilda storlekar, servering av kaffe och/eller mat.

Gudstjänst

Församlingsverksamheten inom Svenska kyrkan Bollnäs och Rengsjö församlingar består av gudstjänster, arbete bland barn och ungdom, diakoni, kyrkomusik samt övrig vuxenverksamhet.

Gudstjänsten är kärnan i varje församlings liv. Det firas gudstjänst regelbundet i kyrkorna i Bollnäs och Rengsjö, vanligtvis söndag förmiddag, men också under andra dagar i veckan.

Även i kapellen – Annefors, Hällbo, Katrineberg, Lottefors, S:t Lars och Växbo samt S:t Staffans kyrka i Gruvberget – hålls gudstjänster.

Dessutom hålls andakter på äldreboendena Gutenberg, Hamrelund, Karlslund, Öster och Ringshög. Våra gudstjänster är öppna för alla. Utöver söndagens huvudgudstjänster förekommer också andra gudstjänster som musik-, frilufts-, sinnesro- och temagudstjänster.

När vi inbjuder till mässa, till exempel högmässa eller temamässa, innebär det att nattvard firas i gudstjänsten. Att fira nattvard ger oss den yttersta gemenskapen med Jesus Kristus. I det välsignade brödet och vinet, kommer han själv till oss, möter oss och rustar oss för att kunna leva våra liv som hans lärjungar.

I samband med gudstjänsterna brukar kollekt tas upp till olika välgörande ändamål.

Dagar och tider för våra gudstjänster framgår av annonser varje månad under rubriken: Välkommen till Svenska kyrkan, under Kyrkligt i tidningen Helga/Ljusnan (även kallat ”predikoturerna”), appen Kyrkguiden och på denna webbsida under ”Detta händer i Bollnäs pastorat.”

Du är alltid välkommen att dela gemenskapen i våra gudstjänster!

Läs mer om gudstjänst på Svenska kyrkans webbsida