Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon:+46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkor, kapell & övriga lokaler

i Bollnäs och Rengsjö församlingar. En presentation av kyrkor, kapell och övriga lokaler i Bollnäs och Rengsjö församlingar.

Gudstjänst

Församlingsverksamheten inom Svenska kyrkan Bollnäs och Rengsjö församlingar består av gudstjänster, arbete bland barn och ungdom, diakoni, kyrkomusik samt övrig vuxenverksamhet.

Gudstjänsten är kärnan i varje församlings liv. Det firas gudstjänst regelbundet i kyrkorna i Bollnäs och Rengsjö, vanligtvis söndag förmiddag, men också under andra dagar i veckan.

Även i kapellen – Annefors, Hällbo, Katrineberg, Lottefors, S:t Lars och Växbo samt S:t Staffans kyrka i Gruvberget – hålls gudstjänster.

Dessutom hålls andakter på äldreboendena Gutenberg, Hamrelund, Karlslund, Öster och Ringshög. Våra gudstjänster är öppna för alla. Utöver söndagens huvudgudstjänster förekommer också andra gudstjänster som musik-, frilufts-, sinnesro- och temagudstjänster.

När vi inbjuder till mässa, till exempel högmässa eller temamässa, innebär det att nattvard firas i gudstjänsten. Att fira nattvard ger oss den yttersta gemenskapen med Jesus Kristus. I det välsignade brödet och vinet, kommer han själv till oss, möter oss och rustar oss för att kunna leva våra liv som hans lärjungar.

I samband med gudstjänsterna brukar kollekt tas upp till olika välgörande ändamål.

Dagar och tider för våra gudstjänster framgår av annonser varje fredag: Välkommen till Svenska kyrkan, under Kyrkligt i tidningen Ljusnan (även kallat ”predikoturerna”), appen Kyrkguiden och på denna webbsida under ”Detta händer i Bollnäs pastorat.”

Du är alltid välkommen att dela gemenskapen i våra gudstjänster!

Läs mer om gudstjänst på Svenska kyrkans webbsida