Balingsta pastorat

Balingsta pastorat är beläget på landet ca en mil utanför Uppsala och består av sex församlingar: Balingsta, Ramsta, Hagby, Uppsala-Näs, Västeråker och Dalby.

Advent i våra församlingar

Advent är en fin tid att gå i kyrkan. Välkommen till församlingarnas gudstjänster!

Solen lyser mellan träden en vinterdag.

Kallställda kyrkor i vinter

Vad händer med kyrkorna när elpriset gått upp?

Gudstjänster

I pastoratet firas varje söndag och helgdag högmässa kl. 11 och i regel också Gudstjänst kl. 18. Veckomässa och andra gudstjänster firas i veckorna. Våra gudstjänstordningar finner du också här.

Inspirationskväll 30/11 i Uppsala-Näs kl 18.

Johannes Sköldegren, apostladag och grill!

Nyfiken på kristen tro? Grundkurs i kristen tro.

LXX - 70 dagar i ditt liv” är Balingsta pastorats grundkurs i kristen tro som vänder sig till vuxna. Våren 2023 startar LXX onsdagen den 1 februari kl 19.30 i Uppsala-Näs församlingshem.

stilla mässa vid Maria-altaret

i Uppsala-Näs kyrka varje onsdag kl 19

En egen bit av Västeråkers kyrka?

Vill du ha en egen bit av Västeråkers kyrka? I samband med renoveringen av kyrkan finns just nu den unika möjligheten att köpa en del av det gamla tegelgolvet från kyrkan.

Lyssna, lär och upptäck

Under mer än tusen år har vi samlat på spännande berättelser och historier om och kring våra kyrkor. Upptäck några av dem via appen Storyspot.

Anmäl dig till årets konfirmandundervisning !

Här anmäler du dig till konfirmationsundervisningen 2022-2023

Var med och gör kyrkans klassiker

Varför inte börja 2022 med att genomföra en annorlunda klassiker. Istället för att skida, cykla, simma och springa får du be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna din omtanke om andra.

Reflexer

Nu finns pastoratstidning ute! Klicka på det nummer av tidningen som du vill hämta.

Engagagera dig

Församlingen är vi. Du och jag. Gud har gett oss gåvor och förmågor att dela med oss av. I Guds församling har alla något att bidra med och alla behövs.

Kör och musikverksamhet

I Balingsta pastorat.

Dop och vigsel

Planerar du bröllop eller dop? Vi hjälper dig.

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Begravning

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet.

Butik

Böcker, konsttryck och vykort från våra församlingar