Medlem i Svenska kyrkan

Välkommen som medlem i Balingsta, Ramsta, Hagby, Uppsala-Näs, Västeråkers eller Dalby församling. Du behövs för en levande församling där du bor!

Balingsta pastorats församlingar är en del av Svenska kyrkan och en del av den kristna kyrkan. Du som bor i någon av våra församlingar är välkommen att som medlem vara en del av församlingens gemenskap.

Alla som döps i någon av våra församlingar blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. 

Anmälan om att bli medlem, klicka här. 

 

Behöver du hjälp?

Kontakta någon pastoratets präster eller kontakta Balingsta pastorsexpedition  

Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i den församling där du bor och i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i pastoratet om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men pastoratet erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Varje år erbjuder Pastoratet dop- och konfirmationsundervisning för såväl unga som gamla. Kontakta Britt-karin Ekstrand 


Barnet som medlem

• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.

• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

 

Varför medlem i Svenska kyrkan?

Anledningarna kan vara olika, men du behövs!