Gudstjänster för barn och familj

Barn och familjeanpassade gudstjänster för alla åldrar.

Gudstjänster för Små och Stora

Varmt välkommen till pastoratets gudstjänster för Små och Stora.
18/9 Familjegudstjänst i Hagby
16/10 Familjegudstjänst i Hagby
27/11 Familjegudstjänst i Hagby

13/12 Luciahögtid i Hagby

24/12 Julkrubbor

Minigudstjänst med Messy Church

Vid fyra tillfällen i höst blir det Messy Church i Uppsala-Näs. Vi firar
minigudstjänst tillsamman med barnkören Fröet, äter en enkel
middag och upptäcker en bibeltext genom pyssel, lek och
kreativitet. Varmt välkomna, små som stora.

Messy Church kommer från England och har haft stort genomslag
i flera länder.

28/9 17.00-19:00 i Uppsala-Näs kyrka
26/10 17:00-19:00 i Uppsala-Näs kyrka
23/11 17:00-19:00 i Uppsala-Näs kyrka
14/12 17:00-19:00 i Uppsala-Näs kyrka