Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Avtalstid

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Uppsägning skall ske senast tre månader före avtalsårets utgång.

Gravskötsel

Balingsta pastorat åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I skötseln ingår, i den omfattning som behövs med avseende på gravplatsens utformning följande:


  1. Grundskötsel: Vattning, ogräs, luckring, krattning av grusgrav, klippning av gräsyta/trimning runt gravvård. 500 kr.

  2. Grundskötsel med sommarplantering: Grundskötsel, samt sommarplantering samt jordbyte och gödning vid behov. 700 kr.
  3. Fullskötsel: Grundskötsel, jordbyte och gödning vid behov, vårplantering, sommarplantering, vintersmyckning. 1200 kr.
  4. Tillval: Krans till Allahelgonahelg. 300 kr

 

Gravvård:

Riktning av gravsten debiteras med 625 kr/timme.
Rengöring av gravsten debiteras med 625 kr/timme.

Planteringslådor:

Alla gravskötslar inom Balingsta pastorat förses med planteringslåda, det innerbär att dom planterade blommorna får vatten underifrån . En låda per skötsel ingår i ett skötselavtal.

Vill du ha mer information eller har du frågor gällande gravskötsel kontakta:

Tel: 018- 39 50 01, 076-347 28 91

Mail: Balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se