Västeråkers församling

Västeråkers församling har medeltida ursprung.

 

Västeråkers kyrka är stängd tillsvidare pga renovering av bland annat bjälklag och golv. Kyrkan beräknas öppna igen till första advent 2021.

Kyrkans historia

Västeråkers församling har medeltida ursprung.

Ärkebiskopsvisitationer 1302 och 1316 tyder på att det funnits en tidigare kyrka i Västeråker. I nuvarande kyrka finns en stenplatta som talar om att den uppfördes 1331 av fru Ramborg på Vik vars murade gravnisch finns i den norra korväggen. Kyrkan är i detta avseende unik eftersom det inte finns någon annan medeltida kyrka i Skandinavien som själv upplyser om byggår, byggherre, invigning m.m.

Vapenhuset kan ha uppförts samtidigt med kyrkan eller senare under medeltiden. Vapenhusvalvet är sekundärt och slogs under 1400-talet, tidigare fanns där ett treklöverformat tunnvalv av trä. 1829 fick fönstren sin nuvarande form. Medeltida kalkmålningar tillkom dels omkring 1330 och dels omkring 1500. Dessa överkalkades 1634 men togs fram igen 1870 och fylldes i med klara färger.

År 1914 - 1916 genomfördes en större restaurering under ledning av Jon Sigurd Curman, bland annat revs läktaren och kyrkorummet fick en mer ursprunglig karaktär.

Vill du göra en virtuell rundtur i Västeråkers kyrka se här


Kyrkan är öppen under sommaren varje dag från 19 Juni-20 Augusti mellan kl 10-16.

 

 

Västeråkers församling idag

2018 har västeråkers församling 208 kyrkotillhöriga medlemmar. 

Gudstjänster i församlingen

 Dop,Vigsel och begravning

Stipendium att söka 7-18 år (musik eller sång)

Västeråker församling delar ut ett stipendium ur Arthur Erikssons minnesfond.
Stipendiet går till ett barn/ungdom 7-18 år inom pastoratet och är kopplat till sång och musik.
I år kan man ansöka om stipendiet till Västeråkers församlingsråd c/o Bengt Jansson Västeråkers-Björk 131 75591 Uppsala, epost: becke.jansson@telia.com eller tel 0703-164206, senast 2019-07-10. Stipendiet delas ut i samband med Västeråkersdagen den 25 augusti.
Stipendiet är på 5000 kronor. Artur Eriksson var verksam i Västeråker församling under stor del av 1900-talet han var även sångare och musiker, han var bosatt i Björk. En del av hans arv ville han skulle gå till att främja barn och ungdomars intresse för musik och sång.

Västeråkers församlingshem

Församlingshemmet som går bra att hyra för olika former av samlingar.
Vid dop och begravningskaffe så är det ingen avgift, vid andra sammankomster tas en avgift ut.

Församlingshemmets adress, västeråker 64

För mer information och bokning kontakta;
Marianne Lundin,Telefonnummer: 018-39 50 01

Kyrkan är öppen i samband med kyrkliga handlingar. Vill du besöka kyrkan vid andra tillfällen kontakta kyrkvaktmästare Marin Kihlgren Sparby.

Västeråkers församlingsråd


Bengt Jansson, ordförande

Tel. 0703-16 42 06 Epost: becke.jansson@telia.com

Ledamöter

Jenny Sandberg

Elisabet Lindberg

Fredrik Tägtström

Louise Kittelsen

Mikael Östling Huhta

Britt-Karin Ekstrand, komminister

Kyrkvärdar

Anders Jansson

 

 

Runsten vid ingången till Västeråkers kyrka
Marin Kihlgren  Sparby

Marin Kihlgren Sparby

Balingsta pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Marin Kihlgren Sparby

Vaktmästare