Arthur Erikssons minnesfond

Stipendium att söka för dig som är mellan 7-18 år gammal.

Stipendium att söka 7-18 år
Västeråkers församling delar årligen ut ett stipendium ur Arthur Erikssons minnesfond.

Stipendiet går barn och ungdomar mellan 7-18 år inom pastoratet och som utövar sång och musik.

För mer information kontakta ordförande Bengt Jansson, tel. 0703-164206, eller kyrkomusiker Eleonora Melkersson 018-39 51 78.

Stipendiet delas ut i samband med Västeråkersdagen som år 2023 infaller den 16 juli.

Stipendiet är på 5000 kronor. Artur Eriksson var verksam i Västeråkers församling under stor del av 1900-talet. Han var även sångare och musiker, han var bosatt i Björk. En del av hans arv ville han skulle gå till att främja barn och ungdomars intresse för musik och sång.

Ansökan till Arthur Eriksson stipendiet. Stipendiet går till ett barn/ungdom 7-18 år som bor inom pastoratet och utövar något instrument eller sång.