Stipendium att söka 7-18 år

Arthur Erikssons minnesfond.

Stipendium att söka 7-18 år
Västeråkers församling delar årligen ut ett stipendium ur Arthur Erikssons minnesfond.


Stipendiet går till ett barn/ungdom 7-18 år inom pastoratet och är kopplat till sång och musik.
Skriv och berätta lite om dig själv och skicka din ansökan till Västeråkers församlingsråd c/o Bengt Jansson, Västeråkers-Björk 131, 75591 Uppsala, tel. 0703-164206, becke.jansson@telia.com senast 2021-07-31. Stipendiet delas ut i samband med Västeråkersdagen den 15 augusti. OBS!!! i år i Dalby kyrka kl. 14.00.


Stipendiet är på 5000 kronor. Artur Eriksson var verksam i Västeråkers församling under stor del av 1900-talet. Han var även sångare och musiker, han var bosatt i Björk. En del av hans arv ville han skulle gå till att främja barn och ungdomars intresse för musik och sång.