Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Engagagera dig

Församlingen är vi. Du och jag. Gud har gett oss gåvor och förmågor att dela med oss av. I Guds församling har alla något att bidra med och alla behövs.

Du behövs!
Församlingen behöver dig för kortare eller längre uppgifter! Här har vi listat några exempel, men det kan förstås vara något helt annat som just du kan bidra med. Självklart får du utbildning och introduktion till uppgiften.

• Förbedjare. Att leda församlingens bön i gudstjänsten.
• Hjälpledare i de olika barngrupperna. Vi har grupper från 0-15 år!
• Ministrant. Medhjälpare i gudstjänsten. Det kan tex innebära att bära ljus och kors.
• Sångare och musiker. Spela instrument i gudstjänsten eller att sjunga i någon av våra körer eller sjunga solo.
• Mat och servering vid olika arrangemang och kyrkkaffen
• Besökstjänstgruppen söker nya medlemmar
• Intresserad av internationella frågor? Internationella gruppen söker nya medlemmar. Pastoratet har bland annat en vänförsamlingen i Gweru i Zimbabwe.

Kontakta gärna någon av oss!