Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Engagagera dig

Församlingen är vi. Du och jag. Gud har gett oss gåvor och förmågor att dela med oss av. I Guds församling har alla något att bidra med och alla behövs.

Du behövs!
Församlingen behöver dig för kortare eller längre uppgifter! Här har vi listat några exempel, men det kan förstås vara något helt annat som just du kan bidra med. Självklart får du utbildning och introduktion till uppgiften.

Intresseanmälan engagemang i kyrkan