Kontakt

Expeditionen är på grund av Covid-19 stängd för besök. Expeditionen nås som vanligt via telefon och e-post

Pastorsexpeditionen

Balingsta böksta 54, 755 91 Uppsala

Telefontider: Tis 10-12. Tors 10-12. Fre 10-12. Övriga tider svaras på kontorstid om möjligt.

Bokningar av kyrkliga handlingar samt  församlingshem: 018- 39 50 01

Gravskötsel och kyrkogård:  018- 39 53 63

Mail:  Balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherde: Johan Lautmann  018-39 50 14,

Mail: Johan.Lautmann@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud: Anna Hansson.

Kontaktas via pastorsexpeditionen.