Vill du skänka en gåva?

Gud älskar en glad givare. Det är av Hans goda gåvor vi ger tillbaka. Här finns möjlighet att stödja din församling eller något av de projekt som församlingarna understödjer.

Verksamheten i Balingsta pastorats församlingar och underhåll av kyrkor och andra byggnader möjligörs av kyrkoavgiften som betalas av de tillhöriga i församlingarna.

Våra församlingar är små och ekonomin begränsad och vi tar därför tacksamt emot gåvor till olika ändåmål lokalt eller till något av våra projekt vi stödjer. 

Vill du skänka en gåva i samband med dödsfall eller bemärkelsedag? Kontakta expeditionen på tel 018-395001 eller mail balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Vill du skänka ett föremål till en kyrka eller församlingshem? Kontakta kyrkoherden för mer information. 

Pågående projekt:

  • Ny orgel till Ramsta kyrka. Märk inbetalningen med Ramsta orgel bangiro eller swish 123 305 95 40
  • Våra vänförsamlingar i Gweru Zimbabwe. Märk inbetalningen med Gweru  bangiro eller swish 123 305 95 40

Bankgiro Balingsta pastorat

931-2463

Ange vilken församling och/eller verksamhet du vill stödja.

 

Swishadin kollek: 

Balingsta församling kollekt: 123 338 39 16

Uppsala Näs församling kollekt: 123 451 36 10

Hagby församling kollekt: 123 214 86 17

Dalby församling kollekt: 123 468 95 01

Ramsta församling kollekt: 123 351 56 57

Västeråkers församling kollekt: 123 149 38 16

Tack för din gåva!