Vill du skänka en gåva?

Gud älskar en glad givare. Det är av Hans goda gåvor vi ger tillbaka. Här finns möjlighet att stödja din församling eller något av de projekt som församlingarna understödjer.

Verksamheten i Balingsta pastorats församlingar och underhåll av kyrkor och andra byggnader möjligörs av kyrkoavgiften som betalas av de tillhöriga i församlingarna.

Våra församlingar är små och ekonomin begränsad och vi tar därför tacksamt emot gåvor till olika ändåmål lokalt eller till något av våra projekt vi stödjer. 

Vill du skänka en gåva i samband med dödsfall eller bemärkelsedag? Kontakta expeditionen på tel 018-395001 eller mail balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Vill du skänka ett föremål till en kyrka eller församlingshem? Kontakta kyrkoherden för mer information. 

Pågående projekt:

  • Ny orgel till Ramsta kyrka. Märk inbetalningen med Ramsta orgel bangiro 931-2463 eller swish 123 305 95 40
  • Våra vänförsamlingar i Gweru Zimbabwe. Märk inbetalningen med Gweru  bangiro 931-2463 eller swish 123 305 95 40

Utöver dessa projekt finns en kyrkofond för varje församlingskyrka. Dessa är upprättade med intentionen att bevara kyrkobyggnaderna till nästa generation. Målsättningen är att bygga upp ett kapital vars avkastning över tid ska bekosta respektive kyrkas underhåll.

Bankgiro 931-2463 eller swish 123 305 95 40. Märk inbetalningen till vilken kyrka gåvan ska tillfalla. 

  • Balingsta kyrkofond. 
  • Ramsta kyrkofond.
  • Hagby kyrkofond. 
  • Uppsala-Näs kyrkofond. 
  • Västeråkers kyrkofond. 
  • Dalby kyrkofond.

 

Bankgiro Balingsta pastorat 931-2463

Istället för kontanter swisha din kollekt: 

Balingsta församling kollekt: 123 338 39 16

Uppsala Näs församling kollekt: 123 451 36 10

Hagby församling kollekt: 123 214 86 17

Dalby församling kollekt: 123 468 95 01

Ramsta församling kollekt: 123 351 56 57

Västeråkers församling kollekt: 123 149 38 16

Tack för din gåva!

 

 

 

"Ge en gåva till utlandskyrkan" är inte publicerad