Gudstjänster

I pastoratet firas varje söndag och helgdag högmässa kl. 11 och i regel också Gudstjänst kl. 18. Veckomässa och andra gudstjänster firas i veckorna. Våra gudstjänstordningar finner du också här.

I veckan firas följande gudstjänster:

Tisdag 0900 Morgonbön/laudes i Balingsta kyrka

Onsdag 1900 Mässa i Uppsala-Näs kyrka

Torsdag 0900 Morgonbön/laudes i Uppsala Näs kyrka (uppehåll under sommaren)

Torsdag 1800 Mässa udda veckor, Ungdomsandakt jämna veckor i Balingsta kyrka (uppehåll under sommaren)

Fredag 0815 Morgonbön/Laudes i Balingsta kyrka.

Pastoratets youtube kanal här: https://www.youtube.com/channel/UCYFz9H20zdfB5CKFnEyKmdA