Gudstjänster

I pastoratet firas varje söndag och helgdag högmässa kl. 11 och i regel också Gudstjänst kl. 18. Veckomässa och andra gudstjänster firas i veckorna. Våra gudstjänstordningar finner du också här.

I veckan firas följande gudstjänter:

Tisdag 0900 Morgonbön i Balingsta kyrka

Onsdag 1900 Mässa i Uppsala-Näs kyrka

Torsdag 0900 Morgonbön i Balingsta kyrka (1/6-15/8 därefter Uppsala Näs igen)

Torsdag 1800 Mässa udda veckor, Ungdomsandakt jämna veckor i Balingsta kyrka

Fredag 0815 Morgonbön/Laudes i Balingsta kyrka

Gudstjänst firas i pastoratets församlingar enligt nedan på söndagar och helgdagar

 

 

September
5/9 14:e söndagen efter trefaldighet
Ramsta 11.00 Högmässa
Dalby 18.00 Aftongudstjänst


12/9 15:e söndagen efter trefaldighet
Uppsala-Näs 11.00 Högmässa
Hagby 18.00 Aftongudstjänst

19/9 16:e söndagen efter trefaldighet
Balingsta 11.00 Högmässa
kyrkoval
Uppsala-Näs 11.00 Högmässa
kyrkoval
Hagby 16.00 Familjegudstjänst
Dalby 18.00 Aftongudsstjänst


26/9 17:e söndagen efter trefaldighet
Hagby 11.00 Högmässa
Konfirmandinskrivning
Ramsta 18.00 Aftongudstjänst

Oktober
3/10 Den helige Mikaels dag
Dalby 11.00 Högmässa
Balingsta 18.00 Skördegudstjänst


10/10 Tacksägelsedagen
Uppsala-Näs 11.00 Högmässa
Ramsta 18.00 Skördegudstjänst

17/10 20:e söndagen efter trefaldighet
Balingsta 11.00 Högmässa
Uppsal-Näs 16.00 Familjegudstjänst
Dalby 18.00 Aftongudstjänst


24/10 21:a söndagen efter trefaldighet
Ramsta 11.00 Högmässa
Hagby 18.00 Aftongudstjänst


31/10 22:a söndagen efter trefaldighet
Dalby 11.00 Högmässa
Balingsta 18.00 Aftongudstjänst

November
6/11 Alla Helgons dag
Uppsala-Näs 11.00 Högmässa
Hagby 15.00 Minnesgudstjänst
Ramsta 16.30 Minnesgudstjänst
Dalby 18.00 Minnesgudstjänst

7/11 Söndagen efter alla helgons dag
Ramsta 11.00 Högmässa
Balingsta 15.00 Minnesgudstjänst
Västeråker 16.30 Minnesgudstjänst
Uppsala-Näs 18.00 Minnesgudstjänst


14/11 Söndagen före domsöndagen
Balingsta 11.00 Högmässa
Hagby 18.00 Aftongudstjänst


21/11 Domsöndagen
Dalby 11.00 Högmässa
Ramsta 18.00 Aftongudstjänst

28/11 1:a söndagen i advent
Balingsta 11.00 Högmässa
Uppsala-Näs 11.00 Högmässa
Hagby 16.00 Familjegudstjänst
Västeråker 18.00 Adventskonsert

 

Pastoratets youtube kanal här: https://www.youtube.com/channel/UCYFz9H20zdfB5CKFnEyKmdA