Våra församlingar

Balingsta pastorat består av Balingsta, Hagby, Dalby, Ramsta, Uppsala-Näs och Västeråkers församlingar med gemensam pastorsexpedition i Balingsta, Böksta. Alla våra verksamheter är gemensamma för alla som bor i pastoratet oavsett vilken församling man tillhör.