HYRA LOKAL

UTHYRNING AV LOKALER INOM BALINGSTA PASTORAT

UTHYRNING AV LOKALER

I pastoratet har vi fyra församlingshem som i första hand används för församlingarnas verksamhet och för eftersamlingar i samband med dop och begravning. Vid dessa tillfällen tas ingen avgift ut för medlemmar i Svenska kyrkan. Detta gäller också för Hagby bygdegård. 

Församlingshemmen kan också användas till ex bröllopsfest i samband med vigsel.

Det går också att hyra lokalerna för andra ändamål som tex sammanträden och dagkonferenser i den mån lokalerna är lediga.

 

BOKNING AV LOKAL

Bokningar och förfrågan om lokalhyra sker via pastorsexpeditionen via telefon på 018- 39 50 01. Mail: balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se.  

Hyrestagare ska vara fyllda 20 år. Svenska kyrkans medlemmar hyr till reducerad avgift. Pastoratet hyr inte ut till organisationer eller arrangemang som strider mot Svenska kyrkans värderingar.

PRISLISTA

Alla hyrestagare erlägger betalning enligt nedan. Lokal måste bokas minst två timmar. Bokas lokalen mer än 4 timmar räknas bokningen som en dagsbokning. Med helghyra avses fredag kl. 17 tom söndag kl 17.

Balingsta församlingshem

                              Medlem       Ej medlem
Hel dag                 1000 kr        1500 kr

Helghyra                2000 kr        3000 kr             
Lilla el. stora salen  150 kr/tim    200 kr/tim

Dop/begravning       Gratis            1500 kr

 

Uppsala-Näs församlingshem                

                                Medlem          Ej medlem
Hel dag                     1350 kr            2000 kr
Helghyra                   2600 kr            4000 kr
Sammanträde           150kr/tim         200kr/tim
Dop/begravning        Gratis               2000 kr

 

Västeråkers församlingshem    

                           Medlem                  Ej medlem
Hel dag                600 kr                     800 kr
Helghyra,             1200 kr                  1600 kr
Sammanträde      150kr/tim               200kr/tim
Dop/begravning   Gratis                      800 kr

 

Dalby församlingshem                        

                            Medlem              Ej medlem
Hel dag                 400 kr                 700 kr 
Helghyra               800 kr               1400 kr
Sammanträde       150kr/tim           200kr/tim
Dop/begravning    Gratis                 700 kr

 

UTLÄMNING AV NYCKLAR

Nycklar till Balingsta församlingshem kvitteras ut på pastorsexpeditionen. Nyckel till församlingshemmen i Uppsala-Näs, Västeråker och Dalby kvitteras ut av ansvarig vaktmästare.

 Under uthyrningen

Hyrestagaren skall alltid finnas på plats i hyreslokalen och är personligen ytterst ansvarig för lokalen. Hyrestagaren åter sig att följa de lokala ordningsföreskrifterna som bland annat innefattar:

Att veta var brandsläckare och nödutgångar finns samt att säkerställa att de inte är blockerade.

Att levande ljus handhas med försiktighet och är släckta när lokalen lämnas

Att fönster är stängda, dörrar låsta

Att rökning inte är tillåtet inomhus

Att djur får stanna utomhus

Att servering av öl och vin är tillåten, dock ej starksprit.

 

Efter uthyrningen

Efter hyrestiden skall lokalen återställas och möbleras som den var när man kom. Det innefattar att:

a) Möblering ske enligt anslagen möbleringsplan.

b) Diskmaskin vara tömd, rengjord och avstängd.

c) De använda lokalerna, toaletterna, använda möbler, kök skall vara väl städat, avtorkat samt sopkärl tömda. Se "Städrutin" som finns anslagen i respektive lokal. Nyckel återlämnas till pastorsexpedition alternativt ansvarig vaktmästare närmaste vardag.

Avsyning sker av ansvarig vaktmästare i anslutning till nyckelåterlämning alternativt senast dagen efter. Eventuella anmärkningar på städning meddelas hyrestagaren. Bristande städning som ej åtgärdas debiteras med minimum 1000 kr.