Vår organisation

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. (Ur Kyrkoordningen)

Hur styrs pastoratet?

Församlingen är det lokala pastorala området. 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 19 valda ledamöter, vilka väljs vart fjärde år.

Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse kyrkoråd och fastställa budget och bokslut.

Ordförande: Torsten Berglund, 070-863685 torstenberglund@yahoo.se

Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning.

Ordförande: Mats Hellman, 070-8916188 mats.hellman@telia.com

Kyrkoherde: Johan Lautmann, 070-978 98 00 johan.lautmann@svenskakyrkan.se

Församlingsråd

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

För mer information besök aktuell församlingssida

Balingsta pastorats Kyrkoråd

Mats Hellman ordförande

Alf Hanslöf, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Gunnar Sahlberg, Balingsta

Karolina Wigenfeldt, Ramsta

Gunilla Jakobsson Borg, Ramsta

Annelie Ahlsén, Uppsala-Näs

Anna Öberg, Hagby

Håkan Eriksson, Balingsta

Johan Lautmann, kyrkoherde

Suppleanter

Gunilla Hellman, Dalby

Jennie Pettersson, Hagby

Anna Hansson, Dalby

Ulf Jacobsson, Västeråker

Elisabeth Köhlerstrand, Ramsta

Bengt Jansson, Västeråker