Vår organisation

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. (Ur Kyrkoordningen)

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 19 valda ledamöter, vilka väljs vart fjärde år.

Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse kyrkoråd och fastställa budget och bokslut.

Ordförande: Maria Nyman, 070-533 3973 mail: maria.torresta@gmail.com

Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning.

Ordförande: Mats Hellman, 070-8916188 mats.hellman@telia.com

Kyrkoherde: Johan Lautmann, 070-978 98 00 johan.lautmann@svenskakyrkan.se

Församlingsråd

Församlingsrådet är församlingens styrelse.

För mer information besök aktuell församlingssida

Balingsta pastorats Kyrkoråd

Mats Hellman (BK) Dalby ordförande

Gunilla Jacobsson Borg, (MKIT) Ramsta vice ordförande

Ordinarie ledamöter

 

Karolina Wigenfeldt, (BK) Ramsta

Richard Edfeldt, (MKIT) Balingsta

Patrik Bremdahl, (MKIT) Balingsta

Maria Nyman, (MKIT) Balingsta

Annelie Ahlsén, (MKIT) Uppsala-Näs

Anna Öberg,(BK) Hagby

Johan Lautmann, kyrkoherde

Ersättare

Alf Hanslöf, (MKIT) Balingsta

Gunilla Hellman, (BK) Dalby

Gunnar Sahlberg, (BK) Ramsta

Bengt Jansson, (BK) Västeråker

Mikael Östling Hutha, (BK) Västeråker

Vendela Edfeldt, (MKIT) Balingsta

 

Balingsta församling

Balingsta församling kan räkna sitt ursprung från 1100-talet. Här finns en kyrka, församlingshem, prästgård och en kyrkoruin

Ramsta församling

I Ramsta har det funnits en kristen församling sedan åtminstone 1200-talet. Nuvarande kyrka uppfördes 1926 och är den tredje på platsen. Den första kyrkan uppfördes på 1200-talet.

Hagby församling

Hagby församling har medeltida rötter, sedan 1921 ingår församlingen i Balingsta pastorat. Församlingens styrelse är Hagby församlingsråd.

Dalby församling

Kyrkan har medeltida ursprung och består i sin nuvarande form av ett rektangulärt långhus med ett smalare kor i öster och vidbyggd sakristia i norr.

Västeråkers församling

I Västeråkers församling har det firats gudstjänst i mer än 700 år. Kyrkan som är från 1331 är en klenod att besöka till gudstjänst eller för stund i stillhet och bön.

Uppsala-Näs församling

Uppsala-Näs församling har medeltida ursprung. Här finns en kyrka från 1400-talet, en sakristia "Lillkyrkan" från 1200-talet, pastoratets nyaste församlingshem och vaktmästarbostad.