Balingsta församling

Balingsta församling kan räkna sitt ursprung från 1100-talet. Här finns en kyrka, församlingshem, prästgård och en kyrkoruin

Balingsta församling idag

2018 hade Balingsta församling 289 kyrkotillhöriga medlemmar.

 

Balingsta församling har ett eget församlingshem vilket flitigt används för pastoratets verksamheter, såsom kyrkis, konfirmationsläsning, Ba-Ra kören och ungdomsverksamhet. 

På församlingshemets övervåning finns också Balingsta pastorats ungdomslokal, skullen. Där bedrivs varje torsdag ungdomscaffé.  

Församlingshemmet ligger bredvid kyrkan.

Församlingshemmets adress, Balingsta 2 

Vid dop och begravningskaffe så är det ingen avgift, vid andra sammankomster tas en avgift ut. För mer information och bokning kontakta;

Marianne Lundin,Telefonnummer: 018-39 50 01

Kyrkan är öppen i samband med kyrkliga handlingar. Vill du besöka kyrkan vid andra tillfällen kontakta kyrkvaktmästare Johny Aveholt.

Telefonnummer: 070- 60 09 791

Vad händer i församlingen

Gudstjänster

Veckomässa firas varannan torsdag 18.00, udda veckor. Jämna veckor är det ungdomsandakt, Effata-andakt, klockan 18.00.

Det firas även gudstjänster i Balingsta kyrka på söndagar.

Dop, vigsel och begravnng

Kör

På torsdagar övar BaRa kören i Balingsta församlingshem 19-21. 

Kontakt: Eleonora Melkersson 073-83 72 300

 

Balingsta församlingsråd

Rickard Edfeldt, ordförande

Tel. 070-9371233

Email:  Rickard.edfeldt@jarfalla.se

Ordinarie ledamöter

Anna-Maria  Eriksson

Kerstin Jansson

Maria Nyman

Patrik Bremdal

Cecilia Wejryd

Johan Lautmann, kyrkoherde

 Kyrkvärdar

Ann-Maria Eriksson

Maria Nyman

Ella-Britt Hanslöf

Kerstin Jansson

 

Kyrkans historia

Balingsta församling har en egen kyrka med medeltida rötter. Balingsta kyrka byggdes i Romansk stil vid 1100-talets slut. Romanska kyrkor bestod av långhus, kor och absid men saknade torn. Tornet på Balingsta kyrka byggdes någon gång under 1200-talets första hälft genom att ansluta det till långhusets västvägg. Under 1400-talet lät man höja tornets höjd med lite drygt 2 meter. Tornhuven tillkom på 1700-talet efter att en älder tornspira blåst ner. Sakrestian är från 1300-talet och vapenhuset tillkom på 1400-talet. till kyrkans nuvarande karraktär bidrar även inventarier som tillkom under 1550- och 1600-talets gudstjänst reformer, exempelvis predikstolen.

Vill du göra en virtuell rundtur? Klicka här

Ansvarig vaktmästare

Jonny Aveholt

Jonny Aveholt

Balingsta pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jonny Aveholt

Vaktmästare i Balingsta, Hagby Ramsta kyrkor