Ungdomscafé Skullen

Torsdagar 18.00-21.00 på Skullen i Balingsta församlingshem.

Ungdomscaféet Skullen


Varje torsdag 18.00-21.00 är det ungdomscafé, Skullen. Om än på lite annorlunda sätt än tidigare.
Vi börjar i Balingsta kyrka där vi jämna veckor firar effata-andakt och udda veckor mässa.