Ungdomscafé Skullen

Torsdagar 18.00-21.00 på Skullen i Balingsta församlingshem.

Ungdomscaféet Skullen


Varje torsdag 18.00-21.00 är det ungdomscafé, Skullen. Om än på lite annorlunda sätt än tidigare.
Vi börjar i Balingsta kyrka där vi jämna veckor firar effata-andakt och udda veckor mässa.


Då vi fortfarande är i en pandemi, om än på bättringsvägen, så är ungdomscaféet helt och hållet utomhus. Vi grillar, umgås och spelar utespel. Framåt hösten kan vi troligtvis börja vara inomhus igen.
Då vi är utomhus och då restriktionerna har lättats så behöver man inte längre föranmäla sig till träffarna.

Välkomna!

Johan Stenberg

Johan Stenberg

Balingsta pastorat

Ungdomsteolog