Kör och musikverksamhet

I Balingsta pastorat.

BA-RA KÖREN

Torsdagar Kl. 19 i Balingsta församlingshem.

BABYSÅNG

Uppsala-Näs församlingshem

En äldre kvinna står och tittar ner i sina notblad.

PRO-Kören

Fredagar klockan 10-12 träffas varannan vecka i Balingsta församlingshem.

DRAMUSICA

Dramusica är en kör som uppträder med olika typer av musikaler, även ibland vid familjegudstjänster.

BARNKÖREN

En kör för barn som går i förskoleklass till årskurs två.

LAUDIA

Vi sjunger en blandad repertoar.

FRÖET

Barnkör för 4-5 åringar i Uppsala-Näs kyrka

SJUNG I KÖR!

Välkommen att anmäla dig till någon av våra körer!

Orglar i våra församlingar

I pastoratets församlingar finns orglar av olika slag. Den äldsta är ifrån 1843 och den nyaste från 1976. Här hittar du lite information om dem. Informationen är sammanställd av Monica Svenske