Ramsta församling

Nuvarande kyrka är den tredje på platsen. Den första kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet och utvidgades senare under medeltiden.

Kyrkans historia

Nuvarande kyrka är den tredje på platsen. Den första kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet och utvidgades senare under medeltiden. Kalkmålningar tillkom på 1400-talet. Kyrkan blev i allt sämre skick och revs till slut på 1840-talet. En ny kyrkobyggnad i Karl Johansstil färdigställdes 1846. Många medeltida inventarier överfördes till nya kyrkan. År 1914 brann kyrkan ner, men man hann dock rädda en del av de medeltida inventarierna. Nuvarande kyrka uppfördes 1925 - 1926 enligt traditionell medeltida modell efter ritningar av Sven Brandel. Kyrkan avviker från de medeltida eftersom den har omvänd orientering med koret i väster och tornet i öster. Tornhuven med sina svängda takfall och höga spira har 1700-talskaraktär. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett kyrktorn och en sakristia vidbyggd på korets södra sida. Även kyrkorummet har fått en traditionell formgivning.

Ramsta församling idag

2018 har Ramsta församling 532 kyrkotillhöriga medlemmar.

Ramsta församling har inget eget församlingshem. 

Kyrkan är öppen i samband med kyrkliga handlingar. Vill du besöka kyrkan vid andra tillfällen kontakta kyrkvaktmästare Johny Aveholt.
Telefonnummer: 070- 60 09 791

 

Vill du göra en virtuell rundtur i Ramsta kyrka se här:
 

Gudstjänster i församlingen

 Dop, vigsel och begravning

Ramsta församlingsråd

Christina Carlson-Thorsson, ordförande

Tel. 070-739 98 21

Email: carlson_thorsson_sv@hotmail.com

Ledamöter

Bjarne Graff

Ebba Hellmér

Göte Brunnberg

Anna-Karin Almström

Mats Holmberg

Britt-Marie Lexelius

Matilda Aveholt Kjellerby

Gunilla Jacobsson-Borg

Karolina Wigenfeldt

Britt-Karin Ekstrand

Kyrkvärdar

Christina Carlson-Thorsson

Göte Brunnberg

Gunilla Jacobsson-Borg

Matilda Kjellerby Aveholt

Ansvarig vaktmästare

Jonny Aveholt

Jonny Aveholt

Balingsta pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jonny Aveholt

Vaktmästare i Balingsta, Hagby Ramsta kyrkor