Uppsala-Näs församling

Uppsala-Näs församling har medeltida ursprung. Här finns en kyrka från 1400-talet, en sakristia "Lillkyrkan" från 1200-talet, pastoratets nyaste församlingshem och vaktmästarbostad.

Uppsala-Näs församling hade år 2018 1021 kyrkotillhöriga medlemmar. 

Gudstjänst firas här var tredje söndag kl 11 eller kl 18. Varje onsdag firas också mässa kl 19 vid Mariaaltaret. 

Kyrkan är öppen i samband med kyrkliga handlingar samt i regel också på onsdagar kl 12-20 samt lördagar och söndagar 10-18. Vill du besöka kyrkan vid andra tillfällen kontakta kyrkvaktmästare Liliane Holm.

Tel: 0722-33 99 59

Uppsala-Näs församlingshem

I församlingshemmet bedriver pastoratet bland annat kyrkis och en ungdomsgrupp för barn och unga. 

Församlingshemmet går också bra att hyra för kyrkcaffe eller olika former av samlingar.

Vid dop och begravningskaffe så är det ingen avgift, vid andra sammankomster tas en avgift ut. För mer information och bokning kontakta;
Marianne Lundin,Telefonnummer: 018-39 50 01

 

Uppsala-Näs församlingsråd

Ledamöter

Bertil Dovelius

Liliane Holm

Carolyn Kihlström

Håkan Lindgren

Sigrid Ribbenson 

Johan Lautmann, kyrkoherde

Kyrkvärdar

Sigrid Sundmark

Carolyn Kihlström

Daniel Svensson Rothes

Torkel Segeblad

 

Kyrkans Historia 

Under senmedeltiden, på 1400-talet, uppfördes nuvarande kyrkobyggnad, något högre upp på kyrkogården. Grundförhållandena där var bättre än den på den tidigare kyrkplatsen. Vid slutet av medeltiden, troligen i början av 1500-talet, försågs kyrkorummet med takvalv. Under 1500-talet eller 1600-talet tillkom en sakristia vid norra sidan. Från begynnelsen fanns ett vapenhus av trä framför sydportalen. Ett nytt vapenhus av sten uppfördes 1666 men revs 1843. Nuvarande vapenhus inrymdes under orgelläktaren vid kyrkorummets västra sida. Kyrkan putsades 1843 och hade innan dess ett synligt murverk av gråsten. 1941 genomgick interiören en restaurering då en fast bänkinredning tillkom. 2005 - 2007 genomgick kyrkan en ombyggnad. Under kyrkans golv fanns stora håligheter och golvet hade börjat sjunka. Håligheterna fylldes ut med lättbetong. Man bytte ut kalkstensgolvet mot ett golv av tegel samt installerade golvvärme. Den fasta bänkinredningen byttes ut mot flyttbara bänkar.

Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i gavelrösten och fönsteromfattningar. Långhuset har en rektangulär planform. Vid östra kortsidan finns ett rakt avslutat kor med samma bredd som långhuset.  Kyrkorummet är indelat i tre travéer. Korets travé och långhusets östra travé har båda stjärnvalv medan långhusets västra travé har ett ribbvalv. Kyrkorummet har aldrig haft några målningar. Väst- och sydsidans fönster har ursprunglig storlek. Kraftiga järnband är spända runt hela kyrkan för att förhindra sprickbildning. En långsmal sakristia är vidbyggd på den norra sidan. 

Vill du göra en virtuell rundtur i Uppsala-Näs kyrka klicka här:

.

 

Ansvarig vaktmästare

Liliane Holm

Liliane Holm

Balingsta pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Liliane Holm

Uppsala-Näs