Uppsala-Näs församling

Uppsala-Näs församling har medeltida ursprung. Här finns en kyrka från 1400-talet, en sakristia "Lillkyrkan" från 1200-talet, pastoratets nyaste församlingshem och vaktmästarbostad.

Uppsala-Näs församling

Uppsala-Näs församling ligger sydväst om Uppsala nordväst om Ekoln med Hågaån i öster och är till ytan 29,48 kvm. Uppsala-Näs församling hade år 2018 1021 kyrkotillhöriga medlemmar. 

Namnet skrevs 1291 Nes och kommer från kyrkbyn. Namnet syftar på byns läge på ett näs (udde) i Ekoln av Mälaren.

Tidigare var församlingen eget pastorat. 1923 bildade Uppsala-Näs församling gemensamt pastorat tillsammans med Västeråker-Dalby församlingar. Sedan 1963 ingår församlingen i Balingsta pastorat. 

Gudstjänst firas i regel var var tredje kyrklig helgdag.  Varje onsdag firas också mässa kl 19 vid Mariaaltaret. Kyrkan är en populär dop och vigselkyrka. 

Församlingen delar pastorsexpedition i Balingsta med övriga församlingar i pastoratet. 

Gudstjänster i församlingen

 Dop och vigsel

 

 

 

Uppsala-Näs kyrka

Uppsala-Näs kyrka har 100 sittplatser och hörslinga. WC finns i angränsande byggnad.

Kyrkan är öppen i samband med kyrkliga handlingar samt i regel också på onsdagar kl 12-20 samt lördagar och söndagar 10-18. Vill du besöka kyrkan vid andra tillfällen kontakta kyrkvaktmästare Liliane Holm.

Tel: 0722-33 99 59

Klicka här för att läsa mer om kyrkan.

Uppsala-Näs församlingshem

I församlingshemmet bedriver pastoratet bland annat kyrkis, barnkör och messy church.

Församlingshemmet går också bra att hyra för kyrkcaffe eller olika former av samlingar.

Vid dop och begravningskaffe så är det ingen avgift, vid andra sammankomster tas en avgift ut. För mer information och bokning kontakta;
Pastorsexpeditionen,Telefonnummer: 018-39 50 01

Klicka här för att komma till församlingshemmet.

Uppsala-Näs församlingsråd

Ledamöter

Maria von Essen

Annelie Ahlsén

Anette Ahlsén

Gunnilla

Liliane Holm

Carolyn Kihlström

Håkan Lindgren ordförande

Sigrid Ribbenson 

Torkel Segeblad

Britt-Karin Ekstrand, komminister

Kyrkvärdar

Carolyn Kihlström

Torkel Segeblad

 

  Ansvarig vaktmästare

 • Liliane Holm

  Liliane Holm

  Balingsta pastorat

  Kyrkvaktmästare

  Mer om Liliane Holm

  Uppsala-Näs