Hagby församling

Hagby församling har medeltida rötter, sedan 1921 ingår församlingen i Balingsta pastorat. Församlingens styrelse är Hagby församlingsråd.

Hagby församling har medeltida rötter, sedan 1921 ingår församlingen i Balingsta pastorat. Församlingens styrelse är Hagby församlingsråd.

2018 har Hagby församling 341 kyrkotillhöriga medlemmar. 

Hagby församling har en egen kyrka, vilken är Balingsta pastorats största kyrka. Kyrkans storlek gör att den är en naturlig samlingsplats för pastoratets större gudstjänster och konserter som t.ex. konfirmationsgudstjänster och midnattsmässor vid jul.  Vill du göra en virtuell rundtur, klicka här.

Församlingen har inget eget församlingshem utan hyr årsvis bygdegården för samlingar efter kyrkan vid till exempel dop-, begravningskaffe och kyrkkaffen.

Vid dop- och begravningskaffen är lokalen gratis för kyrkotillhöriga.

Vill du veta mer om lokalen eller boka, klicka här.

Kyrkan är öppen i samband med kyrkliga handlingar. Vill du komma in i kyrkan vid andra tillfällen kontakta Balingsta pastorats pastorsexpedition.

tel. 018- 395001

 Vill du veta mer om Hagby församling kontakta kyrkoherde Johan Lautmann. Telefonnummer: 018-39 50 14

 

Vad händer i församlingen

Gudstjänster

Gudstjänst firas i Hagby kyrka en gång i månaden men främst vid stora högtider.

 Dop, vigsel och begravning

Syförening

Syföreningen träffas i bygdegården eller hemma hos varandra på onsdagar varannan vecka 18,00 under terminerna. Träffarna annonseras på fredagens predikoturer i UNT. 

För mer information kontakta Christina Eriksson 070-552 06 97

 

Syförening

Syföreningen träffas i bygdegården eller hemma hos varandra på onsdagar varannan vecka 18,00 under terminerna. Träffarna annonseras på fredagens predikoturer i UNT. 

För mer information kontakta Christina Eriksson 070-552 06 97

Hagby församlingsråd

Ledamöter

Karl-Arne Brolin

Bo Eriksson

Jimmy Nyberg

Johnny Aveholt

Rosie Myrberg

Johan Lautmann, kyrkoherde

Kyrkvärdar

Rosie Myrberg

Christina Eriksson

 

 

Ansvarig vaktmästare

Jonny Aveholt

Jonny Aveholt

Balingsta pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jonny Aveholt

Vaktmästare i Balingsta, Hagby Ramsta kyrkor