RUDINS HYDDA

I skogen mellan gamla prästgården och Uppsala Näs kyrka ligger Rudins hydda. Ett utflyktsmål som ägs och förvaltas av pastoratet. Waldemar Rudin levde 1833-1921 och var i nästan 20 år kyrkoherde i Uppsala-Näs församling.

Waldemar Rudin, svensk mystiker, professor, hovpredikant och kyrkoherde i Uppsala-Näs församling mellan 1875 till 1893. Rudin spenderade sin sommrar i Uppsala-Näs och lät bygga en stenhydda i skogen. Han bodde periodvis där och samlade stora skaror människor som kom ut i skogen för att höra honom predika. År 2019 fick hyddan med hjälp av frivilliga krafter ett nytt tak. 

Waldemar Rudin finns representerad i den svenska psalmboken med psalm 314.

Vid hyddan kan du hitta predikostolen Rudin använde vid sina gudstjänster på sommaren. Det är en kolossalt stor sten i gläntan där det idag finns några bänkar och en grillplats. Trappan upp på stenen finns kvar.

Även Rudins källa finns kvar där det sägs att han tog sig ett bad emellanåt.

Platsen används som rastplats, utflyktsmål och vid någon gudstjänst per år. 

Kyrkoherde Johan Lautmann med porträtt på sin företrädare Waldermar Rudin vid hans hydda.
Nytt spåntak lades 2019 av församlingsbor.
Waldermar Rudins grav i Uppsala gamla kyrkogård. Kransen lades ner på 100 års dagen av Waldemars död av Uppsala Näs församlingsråd.