Kurser och arrangemang, teman

Uppsala stifts utbud av kurser och arrangemang, externa aktörers utbud samt e-utbildningar i Svenska kyrkans Utbildningsportal sorterat temavis. Samma aktivitet kan återfinnas under flera olika teman.

Delaktighet & tillgänglighet

Internationellt arbete

Migration

Miljö & fastigheter

Kurser och arrangemang, externa aktörer

Det finns ett stort utbud av kurser och arrangemang som erbjuds av externa utbildningsaktörer som kan passa just dina behov och det du efterfrågar. Nedan finns exempel på utbildningsaktörer inom relevanta ämnesområden att länka vidare till.

Universitet och högskolor
Folkhögskolor
Övriga utbildningsaktörer