Studentkyrkan - kyrka på högskola och universitet

Svenska kyrkan finns på högskolan i Gävle och universitetet i Uppsala, den högskola och det universitet som ryms i Uppsala stift.