Studentkyrkan - kyrka på högskola och universitet

Svenska kyrkan finns på högskolan i Gävle och universitetet i Uppsala, den högskola och det universitet som ryms i Uppsala stift.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan är kyrkan vid universiteten i Uppsala. Vi finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där du som student eller personal befinner dig. Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra. Vi finns till för alla oavsett tro eller inte tro, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning.

Högskolekyrkan

finns för dig som är student eller anställd vid Högskolan i Gävle.

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.