Meny

Nationella system

Här råder i vissa fall ett delat personuppgiftsansvar.

Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram flera nationella IT-system och stöd som vi använder i stiftets verksamhet. I många av processerna kan därför ett gemensamt personuppgiftsansvar föreligga eftersom vi inte helt kan bestämma över hur de systemen utformats. Vårt ansvar som personuppgiftsansvariga är vilka urval vi gör ur systemen och de registreringar som vi tillför. I de delar registrering sker i enlighet med ett gemensamt regelverk föreligger enligt vår mening ett gemensamt personuppgiftsansvar. Detta styr också hur vi kan arbeta i våra processer. Närmare beskrivning kommer att finnas i de processbeskrivningar där det är relevant.