För våra församlingars/pastorats verksamhet

I vissa fall agerar vi som så kallat personuppgiftsbiträde.

I vissa fall behandlar vi personuppgifter även för församlingars/pastorats räkning som personuppgiftsbiträde. Där är det deras ansvar att informera men vi kommer även ha information om de behandlingarna i våra processbeskrivningar.

Har du synpunkter på församlingarnas/pastoratens behandling i dessa processer får du vända dig direkt till dem det berör.

Här kan du söka efter ditt pastorat/din församling

I andra fall beskriver vi ansvarsfördelningen mellan Uppsala stift och församlingar/pastorat i ett så kallat inbördes arrangemang. Detta gäller till exempel för de församlingar/pastorat som anslutit sig till Servicebyråns tjänster inom ekonomi och lön.

För mer information se Mall för inbördes arrangemang Uppsala stifts servicebyrå