Meny

Internationella kommittén i Uppsala stift

Internationella kommittén har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar.

Ordförande

Kerstin Ramdén (s)

Kerstin Ramdén (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

Vice ordförande

Kerstin Eskhult (c)

Uppsala stift

Internationella kommittén (vice ordförande)

Ledamöter

Christine Aveholt Franzén

Uppsala stift

Internationella kommittén

Christian Bonde (s)

Uppsala stift

Internationella kommittén

Marie Johansson (BA)

Marie Johansson (BA)

Uppsala stift

Internationella kommittén, Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Kicki Lidén (posk)

Kicki Lidén (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Egendoms- och fastighetsutskottet, Internationella kommittén

Mats Thurfjell

Uppsala stift

Internationella kommittén

Ersättare

Johan Sundbäck

Uppsala stift

Internationella kommittén (ersättare)

Erland Söderström

Uppsala stift

Internationella kommittén (ersättare)

Kerstin Åsberg

Uppsala stift

Internationella kommittén (ersättare)

Kontaktperson Internationellt arbete

Katarina Olofsgård

Uppsala stift

tf stiftsdirektor

Sekreterare

Mats Lagergren

Mats Lagergren

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Internationella kommittén (sekreterare)

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.