Internationella kommittén i Uppsala stift

Internationella kommittén har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar.

Ordförande

    Kerstin Ramdén (s)

    Kerstin Ramdén (s)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

Vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Kontaktperson Internationellt arbete

Mats Thurfjell

Uppsala stift

Kontaktperson för internationellt arbete

Sekreterare

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.