Internationella kommittén i Uppsala stift

Internationella kommittén har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar.

Mandatperioden är fyra år.  Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025. Ny kommitté utses den 27 januari 2022.

Ordförande

  Vice ordförande

   Ledamöter

    Ersättare

     Sekreterare

      • Mats Lagergren

       Mats Lagergren

       Uppsala stift

       Strukturkommitté (sekreterare), Stiftsstyrelsen (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Internationella kommittén (sekreterare)

      Förtroendevalda i Uppsala stift

      Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

       

      Beställning av protokoll
      Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.