Internationella kommittén i Uppsala stift

Internationella kommittén har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar.

Ordförande

   Kerstin Ramdén (s)

   Kerstin Ramdén (s)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

  Vice ordförande

   Ledamöter

    Ersättare

     Sekreterare

      Förtroendevalda i Uppsala stift

      Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

       

      Beställning av protokoll
      Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.