Internationella kommittén i Uppsala stift

Internationella kommittén har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar.

Mandatperioden är fyra år.  Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025.

Ordförande

  • Kerstin Ramdén (s)

   Kerstin Ramdén (s)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Internationella kommittén (ordförande)

  Ledamöter

    SKUT-representant

   • Kicki Lidén (posk)

    Kicki Lidén (posk)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

    Mer om Kicki Lidén (posk)

    2:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

   ACT-representant

    Svenska Kyrkans Unga - representant

     Sekreterare

      Förtroendevalda i Uppsala stift

      Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

       

      Beställning av protokoll
      Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.