Stiftsgården i Undersvik

Den 15 juli 2020 stängde gården för renovering, men pandemin och ett ansträngt ekonomiskt läge har medfört att utvecklingen försenats. I nuläget utreds olika alternativ för nyöppning. Gården är fortsatt stängd tillsvidare.