Stiftsgården i Undersvik

Den 15 juli 2020 stängde gården för renovering. I nuläget utreds olika alternativ för nyöppning. Här kan du hålla dig uppdaterad med vad som händer. Gården är fortsatt stängd tillsvidare.

Utveckling av stiftsgården

Stiftsgården i Undersvik är under utveckling. I väntan på avtal med samarbetspart/-er genomförs prioriterat underhållsarbete. 

Stiftsgårdens historia

År 1943 köpte Uppsala stift gården som tidigare varit en handelsplats och gästgiveri för att utveckla en plats för stiftets ungdomsverksamhet. Sedan dess har gården genomgått flera olika utvecklingsfaser.

Om stiftsgården

Våra besökare säger ofta att stiftsgården är ”hemmet med den vida famnen” och ”ett andra hem”. Då blir vi extra glada eftersom vår ambition är att alla ska trivas hos oss