Stiftsgården i Undersvik

Den 1 april 2023 återöppnar stiftsgården i Undersvik efter en omfattande renovering som pågått i närmare 2,5 år. I samband med nyöppningen tar Svenska Turistföreningen över den operativa driften enligt ett treårigt hyresavtal med Stiftsgården Undersvik förvaltning AB.

En grävmaskin i arbete på vintrigt underlag

Utvecklingsprojekt 2019-2023

Den hittills största satsningen på att utveckla gården genomfördes från hösten 2019 till våren 2023.

Svartvitt foto på framsidan av stiftsgården i Undersvik med hissad flagga

Stiftsgårdens historia

År 1943 köpte Uppsala stift gården som tidigare varit en handelsplats och gästgiveri för att utveckla en plats för stiftets ungdomsverksamhet. Sedan dess har gården genomgått flera olika utvecklingsfaser.