Visitationer i Uppsala stift

Visitationen i vår kyrka har en lång tradition sammanlänkad med biskopens uppdrag att värna kyrkans kontinuitet, enhet och samhörigheten mellan församlingar och stift.

Visitation i Vittinge april 2018. Foto: Uppsala stift

I vår tid utövas tillsynsuppdraget främst som råd, stöd, hjälp, uppmuntran och dialog. Visitationen är ett tecken för att församlingarna inte är isolerade enheter utan hör samman som stift och kyrka.

En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat. Varje församling i Uppsala visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationerna ingår även förbesök och uppföljning.

En visitation ger församlingen tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang.

2020

Ärkebiskopsvisitation

 • Danmark-Funbo 12-13, 16 februari

Biskopsvisitationer

 • Norra Hagunda 29-30 januari och 2 februari
 • Norrala 4-5 och 8 mars
 • Ovansjö-Järbo 17-18 och 22 mars FRAMFLYTTAD
 • Forsa-Hög 1-2 och 5 april FRAMFLYTTAD
 • Roslagens Norra 12-14 och 17 maj FRAMFLYTTAD
 • Söderhamn 8-9, och 13 september  FRAMFLYTTAD
 • Valbo-Hedesunda 7-8 och 11 oktober FRAMFLYTTAD
 • Kungsängen-Västra Ryd 2-3 och 6 december  

Prostvisitationer

 • Tierps pastorat 5-6 och 9 februari
 • Hudiksvallsbygden 24-26 och 29 mars FRAMFLYTTAD
 • Lagunda 21-23 och 26 april
 • Enköping 15-17 och 20 september
 • Uppsala Helga Trefaldighet 22-24 och 27 september
 • Bergsjö 7-8 och 11 oktober FRAMFLYTTAD
 • Knivsta 10-12 och 15 november FRAMFLYTTAD

2021

Ärkebiskopsvisitation

 • Rasbo 9-11 och 14 februari

Biskopsvisitationer

 • Gävle vecka 4
 • Roslagens norra 17-18 och 21 februari
 • Forsa-Hög 3-4 och 7 mars
 • Söderhamn 27-29 april och 2 maj
 • Valbo-Hedesunda 8-9 och 12 september
 • Ovansjö-Järbo 12, 13 och 17 oktober
 • Roslagens västra 19-21 och 24 oktober
 • Östervåla-Harbo 9-10 och 14 november

Prostvisitationer

 • Hofors 14-15 och 18 april
 • Nordanstigskusten + Bergsjö 21-22 och 25 april
 • Västerlövsta 5-6 och 9 maj
 • Gamla Uppsala 18-20 och 23 maj
 • Balingsta 29-30 september och 3 oktober
 • Vendel-Tegelsmora 6-7 och 10 oktober
 • Hudiksvallsbygden 26-28 och 31 oktober

Syftet med visitationerna
Varje församling visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationen ingår även förbesök och uppföljning.

Biskoparnas och prostarnas visitationer i Uppsala stift

En visitation ger tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang. I detta ligger också möjligheten att forma sin framtid. En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat.