Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationer i Uppsala stift

Visitationen i vår kyrka har en lång tradition sammanlänkad med biskopens uppdrag att värna kyrkans kontinuitet, enhet och samhörigheten mellan församlingar och stift.

Visitation i Vittinge april 2018. Bild: Uppsala stift

I vår tid utövas tillsynsuppdraget främst som råd, stöd, hjälp, uppmuntran och dialog. Visitationen är ett tecken för att församlingarna inte är isolerade enheter utan hör samman som stift och kyrka.

En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat. Varje församling i Uppsala visiteras vart sjätte år. Vart tolfte år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationerna ingår även förbesök och uppföljning.

En visitation ger församlingen tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang.

2019

Ärkebiskopsvisitation

 • Almunge, 29 och 30 januari samt 3 februari

Biskopsvisitationer

 • Roslagens norra 14-16 och 19 maj
 • Ockelbo 11,12 och 15 september
 • Märsta 15-17 och 20 oktober
 • Fjärdhundra 6,7 och 10 november

Prostvisitationer

 • Björklinge 6,7 och 10 mars
 • Hudiksvallsbygden 2-4 och 7 april
 • Bomhus 7, 8 och 12 maj
 • Ljusnan 26-29 augusti och 1 september
 • Söderala 2, 3 och 6 oktober
 • Dellenbygden 23, 24 och 27 oktober

Biskopsvisitationer 2018

Ärkebiskopsvisitation 2018

Prostvisitationer 2018

Syftet med visitationerna
Varje församling visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationen ingår även förbesök och uppföljning.

Biskoparnas och prostarnas visitationer i Uppsala stift

En visitation ger tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang. I detta ligger också möjligheten att forma sin framtid. En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat.