Visitationer

Visitationen i vår kyrka har en lång tradition sammanlänkad med biskopens uppdrag att värna kyrkans kontinuitet, enhet och samhörigheten mellan församlingar och stift.

Visitation Valbo-Hedesunda mars 2023 Foto: Madelene Perpåls

I vår tid utövas tillsynsuppdraget främst som råd, stöd, hjälp, uppmuntran och dialog. Visitationen är ett tecken för att församlingarna inte är isolerade enheter utan hör samman som stift och kyrka.

En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat. Varje församling i Uppsala visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationerna ingår även förbesök och uppföljning.

En visitation ger församlingen tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang.

Visitationer 2024

Ärkebiskopsvisitation

  • Uppsala Helga Trefaldighet 6-8 och 11 februari

Biskopsvisitationer

Prostvisitationer

  • Ockelbo 7-8 och 11 februari
  • Märsta 9-11 och 14 april
  • Norra Hagunda 4-5 och 8 september
  • Danmark-Funbo 24-26 och 29 september
  • Norrala-Trönö 23-24 och 27 oktober
Puffbild

Visitationer 2018-2023

Här hittar du talen från visitationer 2018-2023.