Visitationer i Uppsala stift

Visitationen i vår kyrka har en lång tradition sammanlänkad med biskopens uppdrag att värna kyrkans kontinuitet, enhet och samhörigheten mellan församlingar och stift.

Visitation i Vittinge april 2018. Foto: Uppsala stift

I vår tid utövas tillsynsuppdraget främst som råd, stöd, hjälp, uppmuntran och dialog. Visitationen är ett tecken för att församlingarna inte är isolerade enheter utan hör samman som stift och kyrka.

En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat. Varje församling i Uppsala visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationerna ingår även förbesök och uppföljning.

En visitation ger församlingen tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang.

2021

Ärkebiskopsvisitation

 • Flyttas till 2022

Biskopsvisitationer

Prostvisitationer 

Stiftsdagar

 • 7 februari  - inställt
 • 26 september - inställt

2022

Ärkebiskopsvisitationer

 • Rasbo 9,10 och 13 februari
 • Vaksala 8-10 och 13 mars

Biskopsvisitationer

 • Östervåla - Harbo 16-17 och 20 februari
 • Gävle 7-11 och 13 mars
 • Ovansjö-Järbo 30-31 mars och 3 april
 • Roslagens västra 31 maj - 2 juni samt 5 juni
 • Torsåker 7-8 och 11 september
 • Bollnäs 11-13 och 16 oktober
 • Tierp-Söderfors 9, 10 och 13 november

Prostvisitationer

 • Vendel-Tegelsmora 16-17 och 20 februari
 • Hudiksvallsbygden 1-3 och 6 mars
 • Roslagens östra 29-31 mars och 3 april
 • Balingsta 6-7 och 10 april
 • Enånger-Njutånger 14, 15 och 18 september
 • Älvkarleby-Skutskär 12, 13 och 16 oktober
 • Uppsala domkyrkoförsamling 14-17 och 20 november

Stiftsdagar

 • 27 mars 
 • 25 september

Syftet med visitationerna
Varje församling visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationen ingår även förbesök och uppföljning.

Biskoparnas och prostarnas visitationer i Uppsala stift

En visitation ger tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang. I detta ligger också möjligheten att forma sin framtid. En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat.