Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationer i Uppsala stift

Visitationen i vår kyrka har en lång tradition sammanlänkad med biskopens uppdrag att värna kyrkans kontinuitet, enhet och samhörigheten mellan församlingar och stift.


Visitation i Hofors september 2017. Bild: Rose-Marie Rönnblom

I vår tid utövas tillsynsuppdraget främst som råd, stöd, hjälp, uppmuntran och dialog. Visitationen är ett tecken för att församlingarna inte är isolerade enheter utan hör samman som stift och kyrka.

En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat. Varje församling i Uppsala visiteras vart sjätte år. Vart tolfte år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationerna ingår även förbesök och uppföljning.

En visitation ger församlingen tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang.

2018

Biskopsvisitationer 2018

 • Alunda, 7-8 och 11 februari
 • Roslagens Norra, 20-21 och 25 mars
 • Vittinge, 18-19 och 22 april
 • Roslagens Östra, 14-18 och 20 maj
 • Bro, 11-12 och 23 september
 • Enånger-Njutånger, 26-27 och 30 september
 • Dannemorabygden 11-12 och 14 oktober
 • Gästrikekusten, 7-8 och 11 november

Ärkebiskopsvisitation 2018

 • Domkyrkoförsamlingen, 13-15 och 18 februari

Prostvisitationer 2018

 • Gävle Maria, 21-22 och 25 februari
 • Bälingebygden, 20-21 och 25 mars
 • Söderala 11-12 och 15 april
 • Sigtuna, 18-19 och 22 april
 • Almunge 18-19 och 23 september
 • Sandviken 2-4 och 7 oktober
 • Nora 16-17 och 21 oktober
 • Dellenbygden 24-25 och 28 oktober
 • Gottsunda 21-22 och 25 november

 

Syftet med visitationerna
Varje församling visiteras vart fjärde år. Vart åttonde år visiterar biskoparna församlingarna inom sina respektive pastorala områden. Däremellan visiterar prostarna på uppdrag av biskoparna. I visitationen ingår även förbesök och uppföljning.

Biskoparnas och prostarnas visitationer i Uppsala stift

En visitation ger tillfälle till utvärdering och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang. I detta ligger också möjligheten att forma sin framtid. En visitation omfattar församlingarna i ett pastorat.