Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.

Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2018– 2021.

Presidium

Biskop Ragnar Persenius

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium)

Mer om Biskop Ragnar Persenius

Ordförande

Inga Alm (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Stiftsstyrelsen (presidium)

Mobil: 0708-45 23 67

Mer om Inga Alm (c)

x 2:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Kerstin Ramdén (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium)

Mer om Kerstin Ramdén (s)

1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Stiftsstyrelsen

Agneta Brendt (s)

Mer om Agneta Brendt (s)

1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Kristina Drotz (s)

Mer om Kristina Drotz (s)

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Annica Anderbrant

Mer om Annica Anderbrant

Domprost

Iris Denstedt Stigzelius (kr)

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Stiftsstyrelsen (sekreterare)

Mats Lagergren

Direkt: 018-68 07 01

Mobil: 0730-41 66 24

Sammanträdesdatum

2019
21 mars
25 april
20 juni
19 september
24 oktober
12 december

2020
19 mars
16 april
11 juni
17 september
29 oktober
17 december

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.