Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.

Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025.

Ordförande

  Presidium

   • Roberth Krantz (s)

    Roberth Krantz (s)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande)

    Mer om Roberth Krantz (s)

    1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

   • Kicki Lidén (posk)

    Kicki Lidén (posk)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

    Mer om Kicki Lidén (posk)

    2:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

   Sammanträdesdatum

   2023

   16 februari
   20 april
   25 maj (i samband med Stiftsfullmäktige)
   7 september
   24 oktober
   14 december

   2024

   15 februari
   25 april
   23 maj
   5 september
   31 oktober
   12 december

   Förtroendevalda i Uppsala stift

   Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

    

   Beställning av protokoll
   Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.