Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.

Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2018– 2021.

Ordförande

  Presidium

    Kerstin Ramdén (s)

    Kerstin Ramdén (s)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

    Mer om Kerstin Ramdén (s)

    1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

    Bengt Wahlberg (c)

    Bengt Wahlberg (c)

    Uppsala stift

    Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Stiftsstyrelsen (2:a vice ordförande), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

   Stiftsstyrelsen

   Agneta Brendt (s)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsfullmäktige (presidium), Stiftsstyrelsen

   Mer om Agneta Brendt (s)

   1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

   Lennart Persson (c)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

   Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

   Kristina Drotz (s)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet, Kommittén för hållbar utveckling, Stiftsstyrelsen, Vice ordförande

   Mer om Kristina Drotz (s)

   Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

   Mattias Eriksson Falk (sd)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen

   Agneta Hedlundh (posk)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

   Anders Hedström (mpsk)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen

   Sven-Ingvar Holmgren (BA)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

   Roberth Krantz (s)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

   Kicki Lidén (posk)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet, Internationella kommittén, Stiftsstyrelsen

   Eva Noreborg (posk)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Annica Anderbrant

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Mer om Annica Anderbrant

   Domprost

   Mattias Benke (s)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Kajsa Berg (posk)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

   David Berggren (S)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Iris Denstedt Stigzelius (kr)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Erik Eckerdal (posk)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Ejvor Englund (s)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

   Peder Granath (s)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

   Gunnar Granberg (c)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Lena Hultin (BA)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

   Agneta Lennartsson (c)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Eva-Mai Mineur (sd)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

   Uppsala stift

   Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Elinor Tidholm (fk)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen (ersättare)

   Stiftsstyrelsen (sekreterare)

   Mats Lagergren

   Uppsala stift

   Internationella kommittén (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Stiftsstyrelsen (sekreterare), Strukturkommitté (sekreterare)

   Sammanträdesdatum

   2021
   25 februari
   22 april
   28 maj
   16 september
   14 oktober
   16 december

   2022
   27 januari, konstituerande möte
   24 februari
   21 april
   18 maj (i samband med stiftsfullmäktige)
   15 september
   20 oktober
   15 december

   Förtroendevalda i Uppsala stift

   Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

    

   Beställning av protokoll
   Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.