Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.

Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025.

Ordförande

  Presidium

   • Roberth Krantz (s)

    Roberth Krantz (s)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande)

    Mer om Roberth Krantz (s)

    1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

   • Kicki Lidén (posk)

    Kicki Lidén (posk)

    Uppsala stift

    Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

    Mer om Kicki Lidén (posk)

    2:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

   Sammanträdesdatum

   2022
   27 januari, konstituerande möte
   24 februari
   21 april
   18 maj (i samband med stiftsfullmäktige)
   15 september
   20 oktober
   15 december

   2023

   16 februari
   20 april
   25 maj (i samband med Stiftsfullmäktige)
   7 september
   24 oktober
   14 december

   Förtroendevalda i Uppsala stift

   Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

    

   Beställning av protokoll
   Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.