Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.

Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2018– 2021.

Ordförande

Presidium

  Kerstin Ramdén (s)

  Kerstin Ramdén (s)

  Uppsala stift

  Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

  Mer om Kerstin Ramdén (s)

  1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

  Bengt Wahlberg (c)

  Bengt Wahlberg (c)

  Uppsala stift

  Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Stiftsstyrelsen (2:a vice ordförande), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Stiftsstyrelsen

Agneta Brendt (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsfullmäktige (presidium), Stiftsstyrelsen

Mer om Agneta Brendt (s)

1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

Lennart Persson (c)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Kristina Drotz (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Kommittén för hållbar utveckling, Stiftsstyrelsen, Vice ordförande

Mer om Kristina Drotz (s)

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Mattias Eriksson Falk (sd)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Anders Hedström (mpsk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen

Sven-Ingvar Holmgren (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Roberth Krantz (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Kicki Lidén (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Internationella kommittén, Stiftsstyrelsen

Eva Noreborg (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Annica Anderbrant

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Mer om Annica Anderbrant

Domprost

Mattias Benke (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Kajsa Berg (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

David Berggren (S)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Iris Denstedt Stigzelius (kr)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Erik Eckerdal (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Ejvor Englund (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Peder Granath (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Gunnar Granberg (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Lena Hultin (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

Agneta Lennartsson (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Eva-Mai Mineur (sd)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Elinor Tidholm (fk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Stiftsstyrelsen (sekreterare)

Mats Lagergren

Uppsala stift

Internationella kommittén (sekreterare), Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Stiftsstyrelsen (sekreterare), Strukturkommitté (sekreterare)

Sammanträdesdatum

2021
25 februari
22 april
28 maj
16 september
14 oktober
16 december

2022
27 januari, konstituerande möte
24 februari
21 april
18 maj (i samband med stiftsfullmäktige)
15 september
20 oktober
15 december

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.