Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.

Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2018– 2021.

Ordförande

Biskop Karin Johannesson

Biskop Karin Johannesson

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ordförande)

Mer om Biskop Karin Johannesson

Ordförande

Presidium

Inga Alm (c)

Inga Alm (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Kommittén för hållbar utveckling (ordförande)

Mer om Inga Alm (c)

x 2:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Kerstin Ramdén (s)

Kerstin Ramdén (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande), Internationella kommittén (ordförande), Kommittén för hållbar utveckling

Mer om Kerstin Ramdén (s)

1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Stiftsstyrelsen

Agneta Brendt (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsfullmäktige (presidium), Stiftsstyrelsen

Mer om Agneta Brendt (s)

1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Kristina Drotz (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Kommittén för hållbar utveckling, Stiftsstyrelsen, Vice ordförande

Mer om Kristina Drotz (s)

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Mattias Eriksson Falk (sd)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Anders Hedström (mpsk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen

Sven-Ingvar Holmgren (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Roberth Krantz (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Kicki Lidén (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Internationella kommittén, Stiftsstyrelsen

Eva Noreborg (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling, Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Lennart Persson (c)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen (ersättare)

Annica Anderbrant

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Mer om Annica Anderbrant

Domprost

Mattias Benke (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Kajsa Berg (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Iris Denstedt Stigzelius (kr)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Erik Eckerdal (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Ejvor Englund (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Knut Godskesen (sd)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Peder Granath (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Lena Hultin (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

Agneta Lennartsson (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Elinor Tidholm (fk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Angelica Örneholm (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Stiftsstyrelsen (sekreterare)

Mats Lagergren

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling (sekreterare), Stiftsstyrelsen (sekreterare)

Sammanträdesdatum

2019
21 mars
25 april
20 juni
19 september
24 oktober
12 december

2020
19 mars
16 april
11 juni
17 september
29 oktober
17 december

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.