Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.


Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. 

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige. Biskopen i Uppsala stift är ordförande i stiftsstyrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar 2014– 2017.

Presidium

Biskop Ragnar   Persenius

Biskop Ragnar Persenius

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium)

Mer om Biskop Ragnar Persenius…

Ordförande

Rolf  Forslin (s)

Rolf Forslin (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium)

Mer om Rolf Forslin (s)…

1 vice ordförande

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (presidium), Styrgrupp Projekt Migration

Mer om Anna-Lena Arousell Berglund (posk)…

2:e vice ordförande

Stiftsstyrelsen

Inga Alm (c)

Mobil: 0708-45 23 67

Mer om Inga Alm (c)…

Ordförande i kommittén för hållbar utveckling

Iris Denstedt Stigzelius (kr)

Anders Hedström (mpsk)

Mer om Anders Hedström (mpsk) …

Vice ordförande i kommittén för hållbar utveckling

Margareta Pedersen Ekström (BorgA)

Stiftsstyrelsen (ersättare)

Annica Anderbrant

Mer om Annica Anderbrant…

Domprost

Kristina Drotz (s)

Mer om Kristina Drotz (s)…

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Stiftsstyrelsen (sekreterare)

Mats Lagergren

Direkt: 018-68 07 01

Mobil: 0730-41 66 24

Sammanträdesdatum

2017
16 mars
20 april
15 juni
14 september
19 oktober
14 december

2018
1 februari
22 mars
26 april
14 juni
20 september
18 oktober
13 december

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Det senaste valet hölls 2013 och 2017 är det dags igen. Valet sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2014-2017.

 

Beställning av äldre protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.