Kontakt

Kontaktuppgifter till stiftsorganisationens styrning och ledning, biskopens kansli, pressavdelning, administration och ekonomi, stiftsgården i Undersvik, fastighetsfrågor samt stiftets församlingar.

En öppen laptop samt en mobiltelefon som man skrollar på

Förtroendeorgan

Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen med utskott, domkapitlet, kommittén för hållbar utveckling, internationella kommittén samt strukturkommittén.

Kontakta Uppsala stift_ledning

Stiftsledning

Stiftsorganisationens arbete med det främjande och administrativa stödet är fördelat på sex enheter och en stab under ledning av stiftsdirektorn.

Kontakta Uppsala stift_biskopens kansli_kräkla

Biskopens kansli

Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift. Alla kontakter hanteras av biskopens sekreterare.

Kontakta Uppsala stift_Pressrum

Pressrum

Presskontakter, bilder för nedladdning samt publicerade pressmeddelanden från Uppsala stift sedan augusti 2018.

Tecknad karta över Uppsala stifts församlingar

Församlingar i Uppsala stift

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv.

Jord- skog och fondförvaltning

Här kan du kontakta oss i frågor som rör Uppsala stifts jord- skog och fondförvaltning samt i jakt- och fiskefrågor

Administration/Ekonomi

Administration och ekonomi

Stiftsorganisationens registratur och administration, ekonomiavdelning samt Uppsala stifts servicebyrå.

Kvinna tar emot en blomma i sin hand från ett barn

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att söka arbete i Svenska kyrkan i Uppsala stift. Förutom traditionella kyrkliga yrken som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst finns här också en rad andra sysslor.

Stiftets hus

Postadress
Svenska kyrkan i Uppsala stift, Box 1314, 751 43 Uppsala

Besöksadress
Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

Öppettider växel & reception
Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefon
018-68 07 00 (vxl)

E-post
uppsalastift@svenskakyrkan.se