Kontakta Uppsala stift

Kontaktuppgifter biskopens kansli, stiftsledning, personal i stiftsorganisationen, administration och ekonomi, pressrum, stiftsgården i Undersvik, fastighetsfrågor, förtroendeorgan och förtroendevalda samt stiftets församlingar och pastorat.

Stiftets hus

Postadress
Svenska kyrkan i Uppsala stift, Box 1314, 751 43 Uppsala

Besöksadress
Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

Öppettider växel & reception
Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefon
018-68 07 00 (vxl)

E-post
uppsalastift@svenskakyrkan.se

Kontakta Uppsala stift_biskopens kansli_kräkla

Biskop Karins kansli

Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift. Alla kontakter hanteras av biskopens sekreterare.

Kontakta Uppsala stift_Pressrum

Pressrum

Presskontakter, bilder för nedladdning samt publicerade pressmeddelanden från Uppsala stift sedan augusti 2018.

Ett träkors står mellan två tända stearinljus.

Hitta din församling

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

Förtroendeorgan

Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen med utskott, domkapitlet, kommittén för hållbar utveckling, internationella kommittén samt strukturkommittén.

Kontakta Uppsala stift_ledning

Stiftsledning

Stiftsorganisationens arbete med det främjande och administrativa stödet är fördelat på sex enheter och en stab under ledning av stiftsdirektorn.

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att söka arbete i Svenska kyrkan i Uppsala stift. Förutom traditionella kyrkliga yrken som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst finns här också en rad andra sysslor.

Administration/Ekonomi

Administration/Ekonomi

Stiftsorganisationens registratur och administration, ekonomiavdelning samt Uppsala stifts servicebyrå.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv.

Kontakt Uppsala stifts jord- skog och fondförvaltning

Här kan du kontakta oss i frågor som rör Uppsala stifts jord- skog och fondförvaltning samt i jakt- och fiskefrågor