Olberget

Populärt utflyktsmål för bergsklättrare.

Foto: Jim Elfström

Området ligger vid Mo i Söderhamns kommun. Det är cirka elva hektar och består i sydväst av hällmark. I norr och i mitten består det av mycket storblockig terräng med grund jord och i öster finns ett klapperstensfält. Träden är 200-300 år gamla. Området innehåller stora naturvärden, bland annat en del mycket gamla träd. Det är ett populärt utflyktsmål för bergsklättrare.

På grund av de gamla tallarna och de särpräglade klippbranterna har området avsatts som ett kyrkreservat. Uppsala stift tycker att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Olberget

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Olberget kyrkreservat (pdf)

hitta till olberget kyrkreservat

Cirka 1,5 km norr om Mohed, vid Mo i Söderala pastorat, Söderhamns kommun. Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser:
Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: