Domkapitlet

Domkapitlet har vid sidan av biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

Aktuellt

Fyllnadsval till domkapitlet 2024

Den 12 juni 2024 skedde fyllnadsval av två ersättare till domkapitlet för perioden fram till 31 december 2025.

I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor. 

Därutöver ingår det i domkapitlets tillsyn att tillsammans med biskopen granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften, att pröva behörigheten att utöva kyrkans vigningstjänst och att besluta i ärende där någon överklagat eller begärt beslutsprövning av en församling eller ett pastorats beslut.

Domkapitlet i Uppsala består av nio ledamöter. Fem ledamöter utses av stiftsfullmäktige, en ledamot utses av stiftets präster och diakoner och tre ledamöter, ärkebiskopen, biskopen i Uppsala stift och domprosten, är självskrivna. Nuvarande mandatperiod 2022 - 2025. Mandatperioden är fyra år.

  Presidium

 • Ärkebiskop Martin Modéus

  Ärkebiskop Martin Modéus

  Uppsala stift

  Domkapitlet (presidium)

  Mer om Ärkebiskop Martin Modéus

  Ordförande

 • Biskop Karin Johannesson

  Biskop Karin Johannesson

  Uppsala stift

  Domkapitlet (presidium)

  Mer om Biskop Karin Johannesson

  1 vice ordförande

 • Domprost Matilda Helg

  Domprost Matilda Helg

  Uppsala stift

  Domkapitlet (presidium)

  Mer om Domprost Matilda Helg

  2 vice ordförande

Ledamöter

  Ersättare

   Sekreterare

    Sammanträden 

    2023

    • 11 januari, examen och ordinarie sammanträde
    • 22 januari, präst- och diakonvigning
    • 22 februari, ordinarie sammanträde
    • 22 mars, ordinarie sammanträde
    • 19 april, ordinarie sammanträde
    • 7 juni, examen och ordinarie sammanträde
    • 11 juni, präst- och diakonvigning
    • 16 augusti, ordinarie sammanträde
    • 27 september, ordinarie sammanträde
    • 1 november, ordinarie sammanträde
    • 6 december, ordinarie sammanträde

    2024

    • 17 januari, examen och ordinarie sammanträde
    • 21 januari, präst- och diakonvigning
    • 28 februari, ordinarie sammanträde
    • 27 mars, ordinarie sammanträde
    • 6 maj, ordinarie sammanträde
    • 4 juni, examen och ordinarie sammanträde
    • 9 juni, präst- och diakonvigning
    • 21 augusti, ordinarie sammanträde
    • 25 september, ordinarie sammanträde
    • 7 november, ordinarie sammanträde
    • 4 december, ordinarie sammanträde

    2025

    • 15 januari, examen och ordinarie sammanträde
    • 19 januari, präst- och diakonvigning
    • 26 februari
    • 26 mars
    • 23 april
    • 10 juni, examen och ordinarie sammanträde
    • 15 juni, präst- och diakonvigning
    • 3 september
    • 15 oktober
    • 26 november

    Domkapitelmötena börjar regelmässigt 13.15 och slutar 16.00.

    Förtroendevalda i Uppsala stift

    Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

     

    Beställning av protokoll
    Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.