Domkapitlet

Domkapitlet har vid sidan av biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor. 

Därutöver ingår det i domkapitlets tillsyn att tillsammans med biskopen granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften, att pröva behörigheten att utöva kyrkans vigningstjänst och att besluta i ärende där någon överklagat eller begärt beslutsprövning av en församling eller ett pastorats beslut.

Domkapitlet i Uppsala består av nio ledamöter. Fem ledamöter utses av stiftsfullmäktige, en ledamot utses av stiftets präster och diakoner och tre ledamöter, ärkebiskopen, biskopen i Uppsala stift och domprosten, är självskrivna. Mandatperioden är fyra år.

Presidium

  Ledamöter

   Ersättare

    Sekreterare

     Sammanträden 

     2021

     • 14 januari
     • 16 januari – prästexamen
     • 17 januari – prästvigning
     • 16 februari
     • 6 april
     • 3 maj
     • 7 juni – präst och diakonexamen och ord sammanträde
     • 13 juni – präst- och diakonvigning
     • 23 augusti
     • 29 september
     • 27 oktober
     • 8 december

     2022

     • 12 januari - präst- och diakonexamen och ordinarie möte på eftermiddagen.
     • 16 januari - vigning.
     • 15 februari
     • 22 mars
     • 20 april
     • 7 juni -  präst -diakonexamen och ordinarie möte på eftermiddagen.
     • 12 juni -  vigning.
     • 22 augusti
     • 28 september
     • 25 oktober
     • 7 december

     Domkapitelmötena börjar regelmässigt 13.15 och slutar 16.00.

     Förtroendevalda i Uppsala stift

     Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

      

     Beställning av protokoll
     Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.