Meny

Domkapitlet

Domkapitlet har vid sidan av biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor. 

Därutöver ingår det i domkapitlets tillsyn att tillsammans med biskopen granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften, att pröva behörigheten att utöva kyrkans vigningstjänst och att besluta i ärende där någon överklagat eller begärt beslutsprövning av en församling eller ett pastorats beslut.

Domkapitlet i Uppsala består av nio ledamöter. Fem ledamöter utses av stiftsfullmäktige, en ledamot utses av stiftets präster och diakoner och tre ledamöter, ärkebiskopen, biskopen i Uppsala stift och domprosten, är självskrivna. Mandatperioden är fyra år.

Presidium

Ärkebiskop Antje Jackelèn

Uppsala stift

Domkapitlet (presidium)

Mer om Ärkebiskop Antje Jackelèn

Ordförande

Domprost Annica Anderbrant

Uppsala stift

Domkapitlet (presidium)

Mer om Domprost Annica Anderbrant

2 vice ordförande

 Biskop Karin Johannesson

Biskop Karin Johannesson

Uppsala stift

Domkapitlet (presidium)

Mer om Biskop Karin Johannesson

1 vice ordförande

Ledamöter

Torbjörn Rönnkvist (S)

Torbjörn Rönnkvist (S)

Uppsala stift

Domkapitlet

Britt Louise Agrell (FISK)

Uppsala stift

Domkapitlet

Karin Göransson

Uppsala stift

Domkapitlet

Mer om Karin Göransson

Ledamot med domarkompetens

Barbro Möller (c)

Uppsala stift

Domkapitlet

Åsa Tollén

Åsa Tollén

Uppsala stift

Domkapitlet

Mer om Åsa Tollén

Präst-/diakon ledamot

Anna-Karin Westerlund (BA)

Anna-Karin Westerlund (BA)

Uppsala stift

Domkapitlet

Ersättare

Lars B Andersson (VISK)

Lars B Andersson (VISK)

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Christina Danielsson

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Mattias Lundberg (posk)

Mattias Lundberg (posk)

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Ida Netzel (ÖKA)

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Nils Pålbrant

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Per Olof Widell

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Carin Åblad Lundström

Carin Åblad Lundström

Uppsala stift

Domkapitlet (ersättare)

Sekreterare

Lisa Sjöstrand

Uppsala stift

Domkapitlet (sekreterare)

Sammanträden 

2020

 • 16 januari - sammanträde med examen
 • 19 januari - prästvigning
 • 19 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 8 juni - sammanträde med examen
 • 14 juni - präst- och diakonvigning
 • 17 augusti
 • 23 september
 • 4 november
 • 9 december

2021

 • 14 januari
 • 16 januari – prästexamen
 • 17 januari – prästvigning
 • 16 februari
 • 6 april
 • 3 maj
 • 7 juni – präst och diakonexamen och ord sammanträde
 • 13 juni – präst- och diakonvigning
 • 23 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 8 december

Ordinarie sammanträde börjar kl 13.15 och beräknas sluta kl 16.00.

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.