Stiftshistoriska kommittén

Stiftshistoriska kommittén i Uppsala är en ideell förening med uppdrag att ge ut ett stiftshistoriskt uppslagsverk från missionstid till nyaste tid.

Arbetet består dels i att ge ut böcker i fyra serier, dels att besvara frågor av kyrkohistoriskt slag från församlingar och enskilda. En arbetsgrupp finns i Stiftets hus i Uppsala, där kommitténs materialsamling förvaras.

Bakgrund

En ärkestiftets herdaminneskommitté inrättades redan 1934. Namnet ändrades 1989 till Stiftshistoriska kommittén i Uppsala, fortfarande med herdaminnet som uppdrag.

Församlingar och pastorat i Uppsala stift

Uppgifter från Sveriges församlingar genom tiderna, 1989 och Matrikel för Svenska kyrkan t.o.m. 2020. Ladda ner lista (pdf)

Utgivna skrifter

Uppsala stifts herdaminne, stiftshistoriskt uppslagsverk från missionstid till nyaste tid.

Serie I Urkunder och bearbetningar

I:1 Ragnar Norrman (red), Stiftshistoriska perspektiv. 1980.

I:2 Ragnar Norrman, Konserverade änkor och kvinnor på undantag. Prästänkornas villkor i Uppsala stift 1720-1920 - från änkehjälp till familjepension. 1993.

I:3 Kjell O. Lejon, Gravhällarna i Uppsala domkyrka och människorna under dem. 1997.

I:4 Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker. 2002. (Slutsåld)

I:5 Ragnar Norrman, Delar i en helhet. Nedslag i Uppsala stifts historia 1593-2006. 2007.

I:6 Ragnar Norrman (red), Kyrka mitt i byn. Perspektiv på Uppsala stifts historia 1601-2010. 2009.

I:7 Ragnar Norrman (red.), Stiftshistoria i Uppsala. Artiklar och notiser. 267 sid.  2015.

Serie II Pastorat och präster

II: 1 Ragnar Norrman, Biskopar i Uppsala 1594-2014. Porträtt och korta biografier. 2014.

II:7 Lars Otto Berg - Ragnar Norrman, Fjärdhundra kontrakt 1593-1991. 1997.

II:8:1 Lars Otto Berg - Magdalena Hedquist - Ragnar Norrman, Trögds-Åsunda kontrakt.
1. Trögds kontrakt 1593-1999. 2004.

II:8:2 Lars Otto Berg, Trögds-Åsunda kontrakt.
2. Åsunda kontrakt 1593-1999. 2007.

II:9:1 Lars Otto Berg, Sigtuna/Ärlinghundra-Seminghundra kontrakt. 
1. Ärlinghundra kontrakt. 1593-1999. 2015.

II:9:2 Lars Otto Berg, Sigtuna/Ärlinghundra - Seminghundra kontrakt
2. Seminghundra kontrakt, 1593 – 1999. 2020.

II:15 Matts Sandström - Ragnar Norrman, Voxnans kontrakt 1593-1999. 2008.

II:16 Börje Björklund - Lars Otto Berg - Ragnar Norrman, Ljusnans kontrakt 1593-1999. 2001. 

Serie III Matriklar

III:1 Ragnar Norrman (red), Ordets tjänare. Präster tillhörande Uppsala stift avlidna 1980-1998. Minnesord och minnesbilder vid prästmötet i Uppsala 1998 skrivna av vänner och kolleger. 1998.

III:2 Ragnar Norrman - Birgit Stenmark (utg), Uppsala katedralskolas matrikel 1719-1806 med tillägg för åren 1674-1681 och 1688. 2003.

III:3 Ragnar Norrman - Birgit Stenmark (utg), Uppsala katedralskolas matrikel 1806-1864. 2006.

III:4 Ragnar Norrman - Birgit Stenmark (utg), Uppsala katedralskolas matrikel 1864-1891. 2007.

Serie IV Missionstid, medeltid, reformationstid

IV:1 Britt Hedberg, Uppsala stifts herdaminne från missionstid till år 1366. 2007.

IV:2 Britt Hedberg, Uppsala stifts herdaminne 1367-1527. 2014.

IV:3 Jan Brunius, Uppsala stifts herdaminne 1527-1593, 2017. 

För information om förvärv, priser och betalning tomas.anderman@svenskakyrkan.se.

kontaktuppgifter

Stiftshistoriska kommittén i Uppsala
Stiftets Hus
Box 1314
751 43 UPPSALA

Göran Bohman, ordförande
070-735 39 59

tomas.anderman@svenskakyrkan.se, sekreterare och kassör
0768-86 40 60

Plusgiro: 34 07 83 - 0