Fuskåsskogen

Reservatet representerar en skogsmiljö som numera är relativt sällsynt.

Foto: Jim Elfström

Området är delvis bevuxet med ett tvåskiktat skogsbestånd, ett övre skikt av 200-300-årig tall samt ett undre skikt av något yngre gran. För att bevara den gamla tallskogen från att förkvävas av uppväxande gran kommer Uppsala stift framöver att gallra, alternativt röja, i det undre skiktet.

Inom området kan man bland annat träffa på spillkråka, större och mindre hackspett samt slaguggla. I den närliggande bergsbranten finns både ormvråk och fjällvråk. Området är sparat på grund av sina gamla tallar. Därför tycker Uppsala stift att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Fuskåsskogen

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Fuskåsskogen kyrkreservat (pdf)

Hitta till Fuskåsskogen kyrkreservat

Fuskåsen om cirka 5 hektar är beläget strax intill Fuskåssjön inom Forsa pastorat, Hudiksvalls kommun. Ca 15 km sydväst om Hudiksvall. 

Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser:

 

  • Vägskylt

    Informationstavla över reservatet finns på följande platser: