Norrboöarna

Området består av två öar, Orrön och Brusen.

Mellan öarna finns en del småskär – ”Tackorna” – bevuxna med videbuskar. Skären är tillhåll för olika arter sjöfågel. Orrön är till största delen bevuxen med 150-200-årig tall. De äldre träden bär spår efter skogsbrand. Skogsbruk har bedrivits när förutsättningarna varit goda, men verkar i egentlig mening inte ha förekommit sedan flottningsverksamheten upphörde 1966. Brusen har ungefär samma skogstillstånd och verkar även haft samma historiska utveckling.

Det råder stor brist på tallskog i åldrar över 150 år. Eftersom skogsbranden påverkat skogens utveckling, kommer skogsförvaltningen att anlägga en så kallad naturvårdsbränning när omständigheterna tillåter. Därför tycker Uppsala stift att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Norrboöarna

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Norrboöarna kyrkreservat (pdf)

Hitta till Norrboöarna kyrkreservat

Cirka 11 ha i norra Dellen, 4 km norr om Norrbo kyrka. Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser:

Informationsskyltar över reservatet finns på följande platser: