Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. 

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör också att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Stiftsfullmäktige i Uppsala stift består av 67 ledamöter och 41 ersättare. Stiftsfullmäktige väljs genom direkta val samtidigt som övriga kyrkliga val för en mandatperiod på fyra år. Innevarande mandatperiod omfattar 2022–2025.

Ledamöter

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)

Namn

Roberth Krantz
Carina Falk Norgren
Mattias Benke
Marit Holmstrand
David Berggren
Kilic Gülce
Christer Jonsson
Marie Frestadius
Erik Björk
Linda Johansson
Christian Bonde
Inger Andersson
Sonia Nilsson Ullström
Anders Gustafsson
Rolf Nersing
Peder Granath
Kerstin Ramdén
Per-Olof Widell
Kristina Drotz

Ersättare:

Lena Ålander
Marie Rogsberg
Ulf Bengtsson
Tord Wallén
Ann-Christin P Georgsdotter
Kerstin Karlsson
Marcus Granström
Ulf Andersson
Helene Cranser

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Namn

Erik Tiveskog
Kajsa Berg
Nils Gunnar Kempe
Andreas Onelius
Anna-Lena Arousell Berglund
Kicki Lidén
Erika Cyrillus
Agneta Hedlundh
Christian Nordberg
Lena Abjörner
Emma Hedlundh
Anders Brännström
Eva Noreborg
Maria Hammarström

Ersättare:

Maria Westerman
Barbro Sundin Ryttlinger
Adriana Gastellu Camp
Eva Fellin
Mikael Högström
Elisabet Selinus
Lena Zeller

Centerpartiet (C)

Namn

Anna Wretblad
Lennart Persson
Daniel Sunesson
Jan-Eric Berger
Gudrun Wängelin Lernskog
Ulla Sjödin
Kerstin Eskhult
Barbro Möller

Ersättare:

Birgitta Åstrand
Anna Lindgren
Torsten Berglund
Claes Holmström
Gunnar Granberg

Borgerligt alternativ (BA)

Namn

Eva Marja Andersson
Carl Hermelin
Lena Hultin
Magnus Åkerman
Anna-Karin Westerlund

Ersättare: 

Alexanders Jonsson
Per Arosenius
Sven Ingvar Holmgren
Johan Lautmann

Sverigedemokraterna (SD)

Namn

Anna Sundberg
Jonatan Hölzgen
Tommy Larsson
Anna-Karin Åström

Ersättare:

Stefan Ström
Mattias Eriksson Falk
Helena Ekekihl

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)

Namn 

Anders Hedström
Maria Heldt
Siw Björkgren

Ersättare:

Terence Hongslo
Per-Olof Sving

 

ÖPPEN KYRKA - EN KYRKA FÖR ALLA (ÖKA)

Namn

Annie Larsson
Bernice Wiberg
Magdalena Silfverstierna
Birgitta Hellmark Lindgren

Ersättare:

Torsten Birgersson Danfors
Ingela Bengtsson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

Namn

Helena Virsén

Ersättare:

Mattias Bäckman
Åsa Samuelsson

Frimodig kyrka (FK)

Namn

Elisabeth Olsson
Hans Lindholm

Ersättare:

Anders Rönnblom
Cecilia Fredin

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Namn

Per Swedberg

Ersättare: 

Gunnel Borgegård
Fredrik Unger

Vänstern i Svenska kyrkan (VISK)

Namn

Fredrik Lord
Eva Blomberg Svensson 
Lars Bruno Andersson
Ove Grip

Ersättare

Kerstin Alm

Himmel och Jord (HoJ)

Namn

Marie Arnesdotter

Ersättare

Johan Wihlborg

Utan nomineringsgruppsbeteckning

Namn

Simon Pettersson

Revisorer för Uppsala stift

  • Hans Edlund
  • Mattias Ericsson Falk

Sammanträden

2024
22-23 maj
21 november

2025
21-22 maj 
13 november
22 november, nyvalda fullmäktige

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.