Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. 

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör också att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Stiftsfullmäktige i Uppsala stift består av 67 ledamöter och 40 ersättare. Stiftsfullmäktige väljs genom direkta val samtidigt som övriga kyrkliga val för en mandatperiod på fyra år. Innevarande mandatperiod omfattar 2018– 2021.

Ordförande

Magnus Åkerman (BA)

Magnus Åkerman (BA)

Uppsala stift

Stiftsfullmäktige (presidium)

1:e vice ordförande

Agneta  Brendt (s)

Agneta Brendt (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsfullmäktige (presidium)

2:e vice ordförande

Jan-Eric  Berger (c)

Jan-Eric Berger (c)

Uppsala stift

Strukturkommitté (vice ordförande), Stiftsfullmäktige (presidium)

Ledamöter

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)

Namn

Krantz, Roberth
Brendt, Agneta
Astner Wallén, Tord
Persson Georgsdotter, Ann-Christin 
Hillblom, Johan
Frestadius, Marie 
Widell, Per-Olof
Ramdén, Kerstin
Granath, Peder
Bonde, Christian
Drotz, Kristina
Gustafsson, Anders
Johansson, Linda
Karlsson, Christer
Ålander, Lena
Benke, Mattias
Holmstrand, Marit
Englund, Ejvor
Wilund, Roger
Eriksson, Gun

Ersättare:

Jonsson, Christer
Gehlin, Heléna
Falk Norgren, Carina
Virén, Erik
Östlin, Eva
Sundkvist, Johanna
Nilsson, Jens
Granström, Marcus
Cranser, Helene
Berglöf, Lars

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Namn

Hedlundh, Emma
Noreborg, Eva
Eckerdal, Erik
Hedlundh, Agneta
Lundberg, Mattias
Abjörner, Lena
Tiveskog, Erik
Edfeldt, Ruth
Raccuia, Gudrun Margareta
Janervärn, Arine
Lidén, Kicki
Sidenvall, Ragnar
Berg, Kajsa

Ersättare:

Hammarström, Maria
Fellin, Eva
Nordberg, Christian
Forslund, Maria
Norberg, Rolf
Jansson, Madeleine
Arousell Berglund, Anna-Lena
Halming, Martti

Centerpartiet (C)

Namn

Alm, Inga
Wahlberg, Bengt
Wängelin Lernskog, Gudrun
Persson, Lennart
Helsén, Deisy
Berger, Jan-Erik
Eskhult, Kerstin
Holmström, Claes
Möller, Barbro
Lennartsson, Agneta

Ersättare:

Berglund, Torsten
Lindgren, Anna
Holmberg, Rune
Granberg, Gunnar
Wretblad, Anna

Borgerligt alternativ (BA)

Namn

Åkerman, Magnus
Westerlund, Anna-Karin
Hultin, Lena
Johansson, Marie
Andersson, Eva Marja

Ersättare: 

Sandemo, Arne
Holmgren, Sven Ingvar
Arosenius, Per
Nordlander, Anders

Sverigedemokraterna (SD)

Namn

Mineur-Tynong, Eva-Mai
Lagerroos, Marcus
Eriksson Falk, Mattias
Stjernström, Agneta
Olofsson, Katarina Margareta
Johansson, Margareta

Ersättare:

Kihlgren, Per
Kronvall, Andrea
Carlsson, Richard

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)

Namn 

Björkgren, Siw
Hedström, Anders

Ersättare:

Heldt, Maria
Ciszuk, Paul

 

ÖPPEN KYRKA - EN KYRKA FÖR ALLA (ÖKA)

Namn

Billborn, Evelyn
Andersson, Magnus
Silfverstjerna, Magdalena

Ersättare:

Åkerlund, Edit
Netzel, Ida

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

Namn

Aronson, Torbjörn
Denstedt-Stigzelius, Iris

Ersättare:

Ågren, Jan Erik
Vaara, Göte

Frimodig kyrka (FK)

Namn

Lindholm, Hans
Tidholm, Elinor

Ersättare:

Olsson, Elisabeth
Stenberg, Per

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Namn

Borgegård, Gunnel
Granquist, Styrbjörn

Ersättare: 

Agrell, Britt Louise
Kempe, Nils Gunnar

Vänstern i Svenska kyrkan (VISK)

Namn

Åberg, Monika
Andersson, Lars Bruno

Ersättare:

Sevastik, Ingeborg
Risman, Per-Markus

Revisorer för Uppsala stift

  • Hans Edlund
  • Monica Qvarnström

Sammanträden

2021
27 maj
11 november
20 november (nyvalda fullmäktige)


2022
15 mars (utbildningssammanträde då det är ny mandatperiod)
17-18 maj
24 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.