Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hantering av dokument och e-post

Gemensamma riktlinjer hjälper oss att minimera mängden personuppgifter.

Hanteringen av e-post och dokument ingår i beskrivningen av verksamhetens processer. För att göra bilden helt komplett redovisar vi också de principer vi har för hantering av personuppgifter i e-postmeddelanden och dokument:

  1. De bestämmelser om diarieföring och gallring som finns i kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser är styrande för hanteringen.
  2. För dokument som inte är färdigställda eller annars inte omfattas av punkt 1 gäller följande: Stiftet ska ha en tydlig dokumenthanteringsstruktur som innebär att flera versioner av dokument undviks (dokument ska sparas på ett sätt i en mapp).
  3. Om e-postmeddelanden behöver sparas ska de diarieföras i den utsträckning det krävs enligt kyrkoordningen och i övrigt sparas i rätt mapp enligt punkt 2.
  4. När ett dokument/sparat meddelande inte längre behövs för det ändamål det sparats för ska det raderas. Om det finns behov att spara ett dokument som mall ska dokumentet rensas på alla personuppgifter innan mallen sparas.
  5. Det ska finnas en tydlig behörighetsstyrning både i diarieföringssystemet och i dokumenthanteringssystemet så enbart de personer som behöver få tillgång till personuppgifter har tillgång.