Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Zimbabwefonden

Insamlingsstiftelsen till stöd för Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe - två oberoende kyrkor i samarbete.

I och med att vänavtalet mellan Uppsala stift och Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe (ELCZ) undertecknats 1998 började parterna utarbeta former för samverkan. I syfte att “bidra till ELCZ:s självständighet genom att ge stöd till prästlöner, diakonalt arbete och undervisning” togs initiativ till Zimbabwefonden.

Fonden grundades 1999 av prosten Göran Liljestrand (ättling till en av de första svenska missionärerna i Zimbabwe) och Tord Harlin, dåvarande biskop i Uppsala stift och tidigare missionär i Zimbabwe.

Zimbabwefonden är ett uttryck för ömsesidigheten i relationen. Bildandet av en fond i Sverige med en motsvarande fond i Zimbabwe är ett tecken för den långa och djupa relationen mellan våra kyrkor och vår gemensamma förpliktelse att möta framtiden tillsammans. Den svenska Zimbabwefonden är rättsligt självständig men stöds av Uppsala stift.

Förvaltning

Eftersom fonden formellt sett är en stiftelse får endast avkastningen användas så att grundkapitalet förblir orört. Avkastningen ska stödja ELCZ inom de tre specifika områdena: undervisning, diakoni och prästlöner. Målet var att fondkapitalet skulle uppgå till tio miljoner kronor vilket uppnåddes 2012. Dessa medel har tillförts stiftelsen genom kollekter, gåvor och bidrag samt avkastning på kapitalet. Huvudsakliga givare har varit Uppsala stift, stiftets församlingar och privatpersoner. Fondens styrelse har ambitionen att till ELCZ dela ut omkring 550 000 kronor årligen. 

Den finansiella förvaltningen hanteras av statliga Kammarkollegiet, som även förvaltar stora pensionsfonder, Nobelstiftelsen och huvuddelen av Svenska kyrkans fondkapital på nationell och stiftsnivå. Kammarkollegiets placeringsstrategi är långsiktighet och låg risk, vilket kombineras med en relativt sett hög avkastning och låga förvaltningsavgifter.

Tack vare det kostnadsfria administrativa stöd som fonden erhåller från Uppsala stift samt det faktum att styrelseledamöterna deltar i arbetet på ideell basis, kan de administrativa kostnaderna för fonden hållas på en mycket låg nivå.

Fondens styrelse

Kerstin Johannesson (ordförande), Kerstin Ramdén, Inga Alm och ELCZs ledande biskop Chemist Faindi.

Sekreterare är Mats Lagergren, mejl: mats.lagergren@svenskakyrkan.se