Uppsala domkyrka reser sig bakom några snöiga hustak.
Foto: Johan Nilsson /Ikon

Det här gör Uppsala stift

Stiftsorganisationens uppgift är att stödja, inspirera och stimulera församlingarna. Här kan du ta del av ett urval av det arbetet.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Miljö- och klimatarbete

Uppsala stifts mål är att vara klimatpositiva senast till år 2030. Stiftet stöttar församlingar och pastorat i sitt miljö- och klimatarbete dels genom det systematiska miljödiplomeringsarbetet och i projektet Klimatsamverkan.

Skogsområde med grön mossa och träd

Jord, skog och fonder

Den skog, mark och fond som Svenska kyrkan förvaltar går under benämningen prästlönetillgångar.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv.

Ett kors på kyrktak mot blå himmel

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Två suddiga personer tittar ut över ett samhälle från en höjd

Ett annat centrum

Nätverket ”Ett annat centrum” samlar församlingar och pastorat i Svenska kyrkan utifrån lands- och glesbygdens särskilda förutsättningar.

Illustration med glödlampa som lyser upp vetenskapliga ikoner

Kurser och arrangemang

På den här sidan hittar du information om kurser och arrangemang som erbjuds anställda, ideella och förtroendevalda i Uppsala stift.

”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa”

- Övergripande vision för Uppsala stift