Foto: Uppsala stift

Uppsala stifts historia

Uppsala stift kallades tidigare ärkestiftet och har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Rötterna sträcker sig längre tillbaka än reformationen på 1500-talet och även till tiden innan Sverige blev ett kristet land.

Mariaskåp Bollnäs_Uppsala stiftshistoriska sällskap

Uppsala stiftshistoriska sällskap

Uppsala stiftshistoriska sällskap bildades 1995 med uppgift att väcka och främja intresset för person- och lokalhistoriska studier avseende Uppsala stift, dvs landskapen Uppland, Gästrikland och Hälsingland, i dess omfattning från 1647.

Ärkestiftets uppkomst och indelning

På de här sidorna kan du läsa om hur Sverige kristnades till hur Uppsala stift bildades.

Olaus Swebilius, ärkebiskop i Sverige mellan 1681-1700.

Uppsala stift år 1697 - en årsberättelse

Den 5 april 1697 dog Karl XI, varpå hans son Karl blev Sveriges nya kung. Även i övrigt, var det ett händelserikt år i Uppsala stift, detta nådens år 1697.

Nyhetsförmedlingen i Uppsala stift för 200 år sedan

Hur spreds kyrkliga nyheter inom stiftet för 200 år sen? Hur visste församlingarna vad som skulle ske?