Lagring av personuppgifter

Svenska kyrkan har en lång tradition av att bevara information för eftervärlden, till exempel i kyrkobokföringen.

Uppgifterna lagras i enlighet med regler om diarieföring och arkivering i allmän lagstiftning, kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Svenska kyrkan har också en tradition av att bevara information som kan vara av ett historiskt intresse, som ett sätt att dokumentera verksamheten. För övrigt lagras personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Samma personuppgift (till exempel ditt namn) kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system eller register där den lagras för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.