Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingspedagog

Som församlingspedagog i Svenska kyrkan är din uppgift att skapa lärande miljöer i olika sammanhang. Din grundinställning är att alla har något att bidra med och alla har möjlighet att utvecklas.

All verksamhet i församlingen bygger på en tilltro till människan. Lärandet är en livslång process som startar i behov, önskan och längtan. Trons tillväxt uppstår i mötet mellan människors livskunskap och kunskap om kyrkans tro och tradition.

Den pedagogiska uppgiften är av avgörande betydelse för kyrkans liv. En församlingspedagog kan arbeta bland barn, ungdomar och vuxna, med volontärer och ideella, med medarbetare och ledarutveckling, med studie- och utbildningsfrågor, med gudstjänst och gudstjänstutveckling, verksamhetsutveckling eller informationsarbete. De flesta av dessa uppgifter sker i samspel med andra medarbetare i församlingen.

Vägen till att bli församlingspedagog

Du som börjar en utbildning till församlingspedagog efter den 1 augusti 2013 ska ha en lärar- eller förskolelärarexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng som grundutbildning. Inriktningen ska vara pedagogisk kompetens och lärande för barn och unga. Du behöver dessutom åtta veckors handledd praktik i församling samt fullgöra Mötesplats stift och student, MSS, 8-10 dagar. Man förväntas även vara väl förankrad Svenska kyrkan och aktiv i en församling. Det är viktigt med ett personligt andaktsliv och att kunna prata om sin tro.

Efter examen från lärarhögskolan ska du som blivande församlingspedagog gå ett avslutande pastoralteologiskt år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I slutåret ingår tre veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Du behövs som församlingspedagog i Svenska kyrkan!

Ett första steg är att kontakta Maria Oldeberg-Huusko, så berättar hon mer om hur du går vidare med din utbildning.

Läs mer om att vara församlingspedagog på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Kontaktperson

Camilla Zacco

Chef Pastoral utveckling