Församlingspedagog

Som församlingspedagog i Svenska kyrkan är din uppgift att skapa lärande miljöer i olika sammanhang. Din grundinställning är att alla har något att bidra med och alla har möjlighet att utvecklas.

All verksamhet i församlingen bygger på en tilltro till människan. Lärandet är en livslång process som startar i behov, önskan och längtan. Trons tillväxt uppstår i mötet mellan människors livskunskap och kunskap om kyrkans tro och tradition.

Den pedagogiska uppgiften är av avgörande betydelse för kyrkans liv. En församlingspedagog kan arbeta bland barn, ungdomar och vuxna, med volontärer och ideella, med medarbetare och ledarutveckling, med studie- och utbildningsfrågor, med gudstjänst och gudstjänstutveckling, verksamhetsutveckling eller informationsarbete. De flesta av dessa uppgifter sker i samspel med andra medarbetare i församlingen.

Vägen till att bli församlingspedagog

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning från universitet/högskola, eller en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola. Läs vidare under behörighetsregler.

Till detta kommer några obligatoriska stiftsförlagda utbildningsmoment.

Man förväntas även vara väl förankrad Svenska kyrkan och aktiv i en församling. Det är viktigt med ett personligt andaktsliv och att kunna prata om sin tro.

Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Behörighetsregler församlingspedagog

Utbildning till församlingspedagog (pdf)

Du behövs som församlingspedagog i Svenska kyrkan!

Ett första steg är att kontakta Camilla Zacco, så berättar hon mer om hur du går vidare med din utbildning.

Läs mer om att vara församlingspedagog på Svenska kyrkans utbildningsinstitut