Ändamål och laglig grund

Detta handlar om vilket syfte vi har med att hantera dina uppgifter, och vad vi har för stöd i lagen.

Alla behandlingar inom Uppsala stifts verksamhet ska ha ett tydligt och avgränsat ändamål och behandlas med stöd av en laglig grund. Uppsala stift arbetar utifrån processer där ändamål och laglig grund identifieras och utgör grund för beslut om vilka behandlingar av personuppgifter som får ske och på vilket sätt de ska utföras.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av flera lagliga grunder i olika sammanhang. Det innebär att även om du skulle återkalla ett samtycke eller begära radering, så kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, om det t.ex. finns ett avtal eller en rättslig förpliktelse som grund.